Spring naar content

Tweede Kamer stelt minister Kuipers groot aantal vragen over MTVP

Tweede Kamerleden van PVV, VVD, D66, CDA, SP, PvdA en BBB hebben minister Kuipers deze week schriftelijk vragen gesteld over Meer tijd voor de Patiënt voor de huisarts. Dit gebeurde na het verschijnen van het recente NZa-advies, de reactie van de minister daarop en het LHV-bericht waarin wij zeggen teleurgesteld te zijn over het advies en het niet nakomen van de IZA-afspraken. Minister Kuipers reageert naar verwachting uiterlijk 3 juli op de Kamervragen.

Maar liefst 7 Tweede Kamerfracties hebben vragen aan minister Kuipers over het NZa-advies, zijn reactie daarop in een kamerbrief én het duidelijke verschil met de reactie van de LHV. Net als de LHV zijn de fracties blij met de voortgang van Meer tijd voor de Patiënt (MTVP). Maar ze maken zich ook zorgen over het uitstel naar 2025, ze zijn verbaasd over de kleuring die de minister in zijn brief geeft over de tevredenheid van alle betrokken partijen en vragen zich af waarom de bekostiging in S1 niet wordt uitgevoerd zoals is beloofd.

Meer tijd voor de NZa, dat was niet de opdracht

De Kamer ziet in het NZa-advies voornamelijk uitstel. In een document stellen de fracties tal van vragen aan de minister, waarop de minister ook heeft gereageerd (update 6 juli 2023). In plaats van de beloofde zekerheid van bekostiging in de basishuisartsenzorg (S1) voor Meer Tijd voor de Patiënt vraagt dit advies om Meer Tijd voor de NZa, zodat die nader onderzoek kan doen. Ook Kamerleden zien dat dit niet de bedoeling was van de opdracht die de minister de NZa gaf op basis van de IZA-afspraken, die bovendien niet nagekomen worden. Kamerfracties vragen zich verder verwonderd af waar de concreet afgesproken ‘significante stap in 2024’ is nu de minister aanstuurt op uitstel naar 2025. 

LHV zet in op MTVP

We volgen de politieke ontwikkelingen uiteraard op de voet en wachten de antwoorden van minister Kuipers op de Kamervragen met interesse af. De LHV-ambassadeurs van de 19 LHV-afdelingen zijn in een informatiesessie bijgepraat en hebben hun advies gegeven over volgende stappen. Dit nemen we mee in lopende gesprekken met VWS. Op korte termijn verwachten we samen met de afgevaardigde ambassadeurs in de Landelijke Ledenvergadering vervolgstappen te bepalen.

Lees meer

Alles over de ontwikkelingen van Meer Tijd voor de Patiënt vind je in onze recente nieuwsberichten.

Nieuws

In de rubriek ‘Wat zeggen de politieke partijen over…’ lichten we elke week een onderwerp uit waarvoor de LHV steeds

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 26 september stond een groot aantal onderwerpen op de agenda. Allereerst de voordracht van

Eerder deze zomer vroeg de LHV minister Kuipers om nog dit jaar meer duidelijkheid te geven over de structurele bekostiging