Spring naar content

Uit de ledenvergadering: nieuwe ANW-tarieven per 1 april

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 24 januari spraken de afgevaardigde ambassadeurs over de voortgang op het implementeren van het ANW-actieplan. Het gesprek en de besluitvorming over het tekenen van het Integraal Zorgakkoord nam vervolgens het grootste deel van de vergadering in beslag. De afgevaardigde huisartsen in de ledenvergadering zeiden ja tegen het ondertekenen van het IZA.

Tot kort voor de ledenvergadering hebben wij samen met VPH en InEen met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) gesproken over de leidraad ANW, de concrete uitwerking van afspraken om het Actieplan ANW in de praktijk te brengen. In deze laatste fase waren er bij alle partijen nog vragen en zorgen. De NZa gaat op verzoek van VWS pro-actief meekijken met de ontwikkeling van de tarieven in de nieuwe werkwijze volgens het actieplan.

Een ander belangrijk punt voor alle partijen was hoe we omgaan met verschillen tussen de regio’s en het invoeringsmoment. Over de invoering is nu definitief afgesproken dat de nieuwe tarieven per 1 april 2023 ingaan, mits er een goed plan ligt van de Huisartsendienstenstructuur (HDS). In een beperkt aantal regio’s (5 van de 52) is het nodig om nieuwe afspraken te maken over de achterwachtregeling. ZN heeft aangegeven dat die ruimte er is om dit regionaal te bespreken. De leidraad is op korte termijn klaar.

Nieuw bestuurslid ION

De ledenvergadering is akkoord gegaan met de benoeming van huisarts Maarten Timmers uit Rotterdam, ook Chief Medical Information Officer (CMIO) in zijn regio, als bestuurslid van de Stichting Inschrijving op Naam (ION). Maarten Timmers volgt Tjeerd Nijhuis op, die aan het einde van zijn bestuurstermijn is gekomen.

Besluit over ondertekening IZa

De afgevaardigde huisartsen in de landelijke ledenvergadering van de LHV zeggen ja tegen het voorstel van het LHV-bestuur om het Integraal Zorgakkoord alsnog te ondertekenen. Dit besluit nam de ledenvergadering na zorgvuldige weging van de talloze verzamelde reacties, vragen, gesprekken met en meningen van huisartsen. De LHV gaat vanaf nu volop in gesprek met de andere partijen om de afspraken in het IZa uit te werken. Lees meer.

Nieuws

Het onderhandelaarsakkoord Cao Huisartsenzorg kan rekenen op instemming van de ledenvergadering. Nu kan dit principeakkoord omgezet worden in een definitief

Er wordt veel gezegd en geschreven over de grote uitdagingen voor de zorg. Groeiende zorgvraag, krapte aan zorgverleners, oplopende kosten,

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 26 september stond een groot aantal onderwerpen op de agenda. Allereerst de voordracht van