Spring naar content

Volop in gesprek over wel of niet ondertekenen zorgakkoord

In de afgelopen weken en ook de komende dagen nog, staan onze bestuurders en ambassadeurs in contact met huisartsen over de mogelijke ondertekening van het Integraal Zorgakkoord. Op dinsdag 24 januari besluit de Landelijke Ledenvergadering hierover. Bij dit besluit wegen de afgevaardigde huisartsambassadeurs de talloze verzamelde reacties, vragen, gesprekken en meningen van huisartsen mee.

Eind november besloot de ledenvergadering om meer tijd te nemen voor een besluit, om de leden goed te informeren en mee te nemen in dit lastige en complexe traject.  

In gesprek

We hebben jullie in de afgelopen periode via al onze kanalen (blog van onze vice-voorzitter Aard Verdaasdonk en onze wekelijkse nieuwsbrief steeds geïnformeerd over de realisatie van de voorwaarden bij de eerdere Nee, tenzij en de laatste stand van zaken. Ook zonden we twee keer een webinar uit, waarbij LHV-leden aan het einde hun mening konden geven over de afspraken over ANW-zorg, Meer Tijd voor de Patiënt, de overige onderwerpen in het IZA en over het tekenen van het IZA.

Ambassadeurs hebben in hun afdeling op allerlei manieren huisartsen geïnformeerd en gesproken, ook tijdens ledenvergaderingen en via nieuwsbrieven. Wij hebben met veel leden via telefoon en mail contact gehad, in veel gevallen met onze bestuurders. Het zorgakkoord en het besluit om wel of niet te tekenen leeft enorm in onze vereniging en leden, ambassadeurs en bestuurders vinden elkaar in gesprek daarover.

Webinar

Bij hun besluit wegen de afgevaardigde huisartsambassadeurs a.s. dinsdag 24 januari ook de meningen van huisartsen mee na afloop van het webinar. Naar de beide uitzendingen van dit webinar keken meer dan 1600 huisartsen (leden van LHV en VPH).

 1. MTVP geeft u extra middelen en ondersteuning om in uw praktijk tot meer spreekuurtijd per patiënt te komen. Per ingeschreven patiënt komt € 11 tot € 14 beschikbaar (landelijk € 220 miljoen)
  86 % van de huisartsen zegt deze afspraak belangrijk te vinden om aan het IZA deel te nemen, 3% vindt dit onbelangrijk en 6% is neutraal.
 2. De nieuwe ANW tarieven helpen u de ANW diensten met alle huisartsen samen in te vullen en de verantwoordelijkheid te delen. U krijgt daarvoor een betere beloning (ruim 30% hoger, landelijk € 43 miljoen)
  84% van de huisartsen vindt deze afspraak belangrijk om aan het IZA deel te nemen, 4% vindt het onbelangrijk en 6% is neutraal.
 3. Met de afspraken uit het IZA kunt u andere partijen zoals ziekenhuizen en ggz-aanbieders beter aanspreken op hun verantwoordelijkheid om wachtlijsten op te lossen, patiënten op te nemen en geen werk bij de huisarts te leggen dat daar niet hoort.
  83% vindt deze afspraak belangrijk om aan het IZA deel te nemen, 3% vindt het onbelangrijk en 7% is neutraal.
 4. Alles overwegende, na het zien van dit webinar en de informatie op de website van de LHV, zou u de afgevaardigden in de Landelijke Ledenvergadering van de LHV adviseren om het IZA te tekenen?
  Ja, zegt 65% van de huisartsen. 18% is van mening dat er niet getekend zou moeten worden en 13% is neutraal.

Deze uitkomsten liggen in dezelfde lijn als voor de VPH-leden en ook van de reacties die ongeldig waren doordat er gegevens misten waarmee vastgesteld kon worden of het een LHV- of VPH-lid betrof. De percentages tellen niet op naar 100% omdat enkele leden niet bij elke vraag hun mening hebben gegeven.

Vervolg

Het is nu aan de Landelijke Ledenvergadering om alle meningen te wegen en een besluit voor onze beroepsgroep te nemen op dinsdag 24 januari. Leden die er aan hechten hun mening nog mee te geven kunnen daarvoor terecht bij de verkozen LHV-ambassadeurs van hun afdeling. Houd ook de afdelingsnieuwsbrief en de afdelingsgroep op HAweb in de gaten.

Op zoek naar meer informatie of heb je vragen?

Wij doen dagelijks ons best om binnenkomende vragen en reacties van huisartsen te beantwoorden. Veel informatie is te vinden op onze themapagina over het IZA.

Nieuws

Vanaf 1 maart 2024 telt ook zorg die je als huisarts levert aan ouderen in een verpleeghuis mee bij de

Op donderdag 7 maart is het de Dag van de Doktersassistent. In Nederland werken zo’n 35.000 doktersassistenten, waarvan de meeste

Een kleine, maar groeiende groep Nederlanders heeft geen eigen huisarts of ervaart langere wachttijden voordat zij in de huisartsenpraktijk terecht