Spring naar content

Vraag uitstel aan voor nieuwe verplichting Belastingdienst

Ben je praktijkhouder en heb je nog niet voldaan aan de verplichting om betalingen aan derden te melden bij de Belastingdienst? Vraag dan uitstel aan en doe dit voor 1 februari. In dit bericht lees je waarom uitstel aanvragen nuttig is en hoe wij ons als LHV fel verzetten tegen deze nieuwe verplichting die praktijkhouders en waarnemers raakt.

Een aantal weken terug werden wij als LHV en verschillende andere verenigingen in de zorg gewezen op een nieuwe bepaling van de Belastingdienst en realiseerden we ons de impact die dit heeft in de zorg. Ook voor veel accountantskantoren die voor zorgverleners werken was dit nieuw. Lees hier ons eerdere bericht daarover en wat onze bezwaren zijn tegen deze verplichting.

Wat moeten huisartsen doen?

We zetten ons in om deze regel van tafel te krijgen. Maar tot die tijd hebben we wel allemaal met deze verplichting te maken. We wijzen nog een keer op de informatiepagina waar we op een rijtje hebben gezet hoe deze verplichting jou raakt als je praktijkhouder of waarnemend huisarts bent, en waar we veelgestelde ledenvragen beantwoorden.

De deadline van 1 februari is al over enkele dagen. Alleen al het toegang krijgen tot het meldingsportaal van de Belastingdienst kan enkele werkdagen duren. Als je nog geen account hebt /of nog geen gegevens hebt gemeld, zal het lastig worden de deadline überhaupt nog te halen. Daarom een herinnering aan ons eerdere advies: vraag uitstel aan bij je lokale belastingkantoor (de contactgegevens daarvan staan op de aangiftebrief loonheffingen). Een voorbeeld van de tekst die je hiervoor kunt gebruiken:

“Hierbij verzoek ik als inhoudingsplichtige om uitstel voor het aanleveren van de gegevens over Uitbetaalde Bedragen aan Derden zoals geregeld in artikel 22a van het Uitvoeringsbesluit Inkomstenbelasting 2001. Gezien de aanlevertermijn die op korte termijn verstrijkt, lukt het niet om alle benodigde gegevens te verzamelen, omdat ik hierbij afhankelijk ben van derden. Graag wil ik uitstel tot X-X-2023”.  

Waar staan we nu in ons verzet?

  • Inmiddels hebben nog meer organisaties uit de zorg zich aangesloten bij onze acties. We trekken nu met 17 verenigingen van zorgaanbieders en zorgverleners samen op.
  • Vorige week hebben we al verzocht om een snel overleg met staatssecretaris Van Rij van Financiën en om steun van minister Helder (VWS, Ontregel de zorg) voor ons pleidooi. Omdat die afspraak met de staatssecretaris nog niet is gepland, hebben we ons verzoek kracht bijgezet door nu ook een openbare brief aan Van Rij en minister Helder te sturen. We hebben met verschillende fracties in de Tweede Kamer contact gehad en steun gevraagd voor ons pleidooi. We hopen dat hierdoor op korte termijn een gesprek met de staatssecretaris tot stand komt. Lees hier onze brief.
  • Als LHV hebben we – namens alle 17 zorgverenigingen – 25 januari overleg gehad met de algemeen directeur Centrale administratieve processen van de Belastingdienst. Wij hebben onze grote bezwaren toegelicht en verteld over de boosheid onder zorgverleners (in de huisartsenzorg bij zowel praktijkhouders als waarnemers). Zij zijn overvallen door deze regel en missen ook de ratio achter deze verplichting, waar zij bovengemiddeld hard door worden geraakt. De directeur heeft toegezegd dat hij op korte termijn kijkt wat er mogelijk is en geeft ons signaal ook door aan het ministerie van Financiën. Hij heeft geen concrete toezeggingen gedaan.

We houden jullie via onze website en nieuwsbrief op de hoogte van de voortgang.

Nieuws

Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen VWS, Zorgverzekeraars Nederland en LHV, NHG en InEen over de stagnatie

Samenvattend is tijdens de Landelijke Ledenvergadering met de afgevaardigde ambassadeurs gesproken over de stand van zaken rond de IZA-afspraken. De

De Afdeling Gelre-IJssel zoekt een ambassadeur. Op onze oproep van 27 mei jl. heeft 1 kandidaat gereageerd. Christine van der