Spring naar content

VWS moet meer regie pakken op voorbereiding corona-oplevingen

Vorige week presenteerde minister Kuipers de langetermijnaanpak Covid-19 van het kabinet. Wat er in die plannen staat, baart ons zorgen. We zien onvoldoende besef bij het ministerie van VWS dat zij de regie moeten voeren. Ook wordt er teveel verwacht van nog niet-bewezen en niet-geteste interventies. En er wordt verwacht dat sectoren zelf veel kunnen oplossen, zonder dat ze daarvoor de randvoorwaarden krijgen.

Wij als LHV en andere huisartsenorganisaties (VPH, NHG en InEen) hebben de minister daarover een brief gestuurd en gaan graag met hem in gesprek. Want de voorbereiding op volgende coronagolven vraagt echt meer regie vanuit het ministerie. Lees hier onze brief aan minister Kuipers.

Zorgen over werkdruk en uitval in huisartsenzorg

In de plannen van het kabinet wordt veel verwacht van de huisartsenzorg, bijvoorbeeld dat zij zorg kunnen opvangen als de tweede lijn in de knel komt. Als er gebrek aan capaciteit is in de tweede lijn verplaatst de druk zich naar de eerste lijn, dat hebben we de afgelopen twee jaar ook gezien. Nieuwe pieken in coronabesmettingen zullen ook de huisartsenzorg raken.

Een sector waar zorgverleners toch al op hun tenen lopen en het ziekteverzuim nog altijd hoger is dan normaal. Dat zal dit najaar niet anders zijn. Wij pleiten daarom voor een realistische doorrekening van de gepresenteerde plannen.

Heldere keuzes maken

Als er bij nieuwe grote aantallen besmettingen weer veel zorg gevraagd wordt vanuit de huisartsenzorg, dan zal dat betekenen dat andere werkzaamheden daaronder lijden. Er moeten dus heldere keuzes gemaakt worden wat dan niet meer gebeurt en de overheid zal hierover goed moeten communiceren. Want alles in de lucht houden tijdens hoge besmettingsgolven gaat simpelweg niet.

Focus op bewezen effectieve oplossingen

In de plannen van expertgroepen waarop de minister zijn beleid baseert, worden allerhande mogelijke oplossingen genoemd, maar velen daarvan zijn niet bewezen effectief, niet getest of er is niet gekeken naar de consequenties voor de hele zorg (zoals verplaatsen van zorg naar de verantwoordelijkheid van de huisarts, zonder rekening te houden met de krappe capaciteit in de huisartsenzorg).

Wij huisartsenorganisaties pleiten er bij de minister voor om te focussen op de bewezen effectieve oplossingen en daarnaast voor te bereiden op opschaling naar COVID-19 verpleeg-units waar zorg geclusterd geleverd kan worden.

Politieke aandacht voor druk op huisartsenzorg

In een debat in de Tweede Kamer afgelopen donderdag 16 juni vroegen verschillende politieke partijen aandacht voor de druk op de huisartsenzorg en over hoe er rekening wordt gehouden met die druk bij bijvoorbeeld plannen voor meer zuurstoftoediening in de thuissituatie. De minister benoemde de hoge druk in de zorg te herkennen en dat hij het daarom belangrijk vindt dat er zicht komt op de druk in de hele keten.

Lees meer

Alles over het coronavirus vindt u in ons thema.

Nieuws

Tijdens de landelijke ledenvergadering op dinsdag 30 mei werden de afgevaardigde ambassadeurs bijgepraat over de ontwikkelingen in de structurele bekostiging

Op 4 april 2023 komt er een einde aan de “corona opt-in”, de tijdelijke maatregel waardoor er meer medische gegevens

In het begin van de coronapandemie heeft de overheid besloten tot een tijdelijke verruiming van de inzagemogelijkheid via het LSP.