Spring naar content

Wat zeggen de politieke partijen over … Commerciële investeerders

In de rubriek ‘Wat zeggen de politieke partijen over…’ lichten we elke week een onderwerp uit waarvoor de LHV steeds aandacht vraagt bij de politiek, omdat het belangrijk is voor de huisartsenzorg. We zoomen in op wat politieke partijen over deze belangrijke thema’s hebben opgenomen in hun verkiezingsprogramma’s*. Deze week is het thema commerciële investeerders.

Als LHV maken wij ons grote zorgen over commerciële ketens die huisartsenpraktijken overnemen. De huisartsenzorg staat onder grote druk. Nieuwe toetreders kunnen een onderdeel zijn van de oplossing. Maar alleen als hun werkwijze en organisatie volledig aansluiten op de kernwaarden van de huisartsenzorg en zo lang huisartsen die de patiëntenzorg verlenen onafhankelijk zeggenschap hebben over de organisatie en kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg.

Dat betekent dat de patiënt moet kunnen rekenen op een vast huisartsenteam dat dagelijks bereikbaar of beschikbaar is (of waarneming heeft geregeld). De vaste arts-patiënt-relatie is de basis van de zorg in Nederland. Commerciële investeerders horen niet thuis in de (huisartsen)zorg, omdat dit ertoe leidt dat geld niet naar de patiëntenzorg gaat, maar als winstuitkering naar aandeelhouders van buiten de zorg. Wij vragen daarvoor aandacht bij de politiek en via de media. Lees meer.

Politieke partijen over…. Commerciële investeerders

Commercialisering van de zorg, ook wel private equity genoemd, krijgt de aandacht van politieke partijen. Er zijn wel zeven partijen die aandacht besteden aan commerciële investeerders in hun verkiezingsprogramma:

  • Het CDA wil de private equity in de zorg reguleren en de kwaliteit hiervan waarborgen. NSC wil dat daarbij onderzocht wordt hoe dit voor de patiënt en de maatschappij het beste gerealiseerd kan worden.
  • BBB wil een onderzoek starten naar de impact van groeiende commerciële huisartsenketens op de zorgkwaliteit en bereikbaarheid van zorg waarbij gekeken wordt naar de waarde binnen het zorgstelsel en hoe praktijkhouderschap voor huisartsen aantrekkelijker kan worden gemaakt.
  • De PvdD wil ingrijpen wanneer commerciële partijen huisartsenpraktijken opkopen waardoor zorg niet meer gegarandeerd kan worden.
  • GroenLinks/PvdA wil het opkopen van huisartsenpraktijken door buitenlandse beleggingsfondsen aan banden leggen. Dit is voor hen een speerpunt.
  • De CU wil van het stoppen van overnames van huisartsen door investeringsmaatschappijen prioriteit maken.
  • De SGP wil voorkomen dat huisartsenpraktijken worden opgekocht door investeerders zonder enige ervaring met zorg.
  • VVD, D66, PVV, DENK, SP, FVD, Volt, JA21, BIJ1 en BVNL besteden in hun verkiezingsprogramma geen aandacht aan commerciële ketens in de huisartsenzorg.

Volgende week zoomen we in op het eigen risico.

Nog niet alle verkiezingsprogramma’s zijn gepubliceerd of definitief. Dit artikel wordt aangevuld als alle programma’s gepubliceerd en definitief vastgesteld zijn.

Lees meer

Op de themapagina verkiezingen vind je meer informatie.

Nieuws

Kamerleden op werkbezoek

Om Kamerleden een goed beeld te geven van het werk van de huisarts en alle uitdagingen waarmee de huisarts in

Op maandag 13 november debatteerden kandidaat-Kamerleden over de zorg, in aanloop naar de komende Tweede Kamerverkiezingen. Tijdens dit Grote Zorgdebat,

In de rubriek ‘Wat zeggen de politieke partijen over…’ lichten we elke week een onderwerp uit waarvoor de LHV steeds

Vraag direct advies aan onze bouwadviseur bouwadvies@lhv.nl of 085 - 04 80 111