Spring naar content

Wat zeggen de politieke partijen over… Meer tijd voor de patiënt 

In de rubriek ‘Wat zeggen de politieke partijen over…’ lichten we elke week een onderwerp uit waarvoor de LHV steeds aandacht vraagt bij de politiek, omdat het belangrijk is voor de huisartsenzorg. We zoomen in op wat politieke partijen over deze belangrijke thema’s hebben opgenomen in hun verkiezingsprogramma*. Deze week is het thema Meer tijd voor de patiënt.

Als LHV willen we dat huisartsen kwaliteit kunnen blijven leveren en met plezier hun vak uitoefenen, ook in drukke tijden. Er moet daarom meer tijd zijn voor de patiënt. Dit onderwerp heeft al jaren onze prioriteit en maakte ook onderdeel uit van onze inzet voor het Integraal Zorgakkoord (IZA). Onze inzet is dat huisartsen voldoende tijd moeten hebben voor de juiste zorg aan al hun patiënten. Dit moet geborgd en stabiel gefinancierd zijn. Deze investering betaalt zich terug doordat huisartsen daarmee minder verwijzen en meer tijd hebben voor het gesprek met patiënten over onder andere aspecten van gezondheid en daardoor betere zorg kunnen verlenen. Lees meer over Meer tijd voor de patiënt.

Politieke partijen over… Meer tijd voor de patiënt

Meer tijd op de patiënt is inmiddels een bekend concept, dat op veel draagvlak en aandacht kan rekenen. Als LHV zetten we hier dan ook al jaren op in.

Er zijn dan ook maar liefst 8 partijen die aandacht besteden aan Meer tijd voor de patiënt in hun verkiezingsprogramma:

  • De VVD wil meer tijd geven aan de huisarts voor de patiënt en hierbij nauwere samenwerking met ziekenhuizen bevorderen. Hiermee willen zij onnodig doorverwijzen voorkomen.  
  • D66 schrijft dat er in het IZA ruime middelen beschikbaar zijn gesteld voor meer tijd voor de patiënt. Het is volgens hen zaak dat deze goed worden besteed, zodat hierdoor een zwaardere zorgvraag kan worden voorkomen. 
  • Ook BBB benoemt de toegezegde structurele financiering vanuit het IZA voor meer tijd voor de patiënt. Zij schrijven dat dit daadwerkelijk moet worden ingevoerd en dat huisartsen langere consulten van 15 minuten moeten krijgen.
  • De ChristenUnie wil dat er 200 miljoen geïnvesteerd wordt in de huisartsenzorg zodat zorg dichtbij kan worden georganiseerd en er meer aandacht kan worden besteed aan de patiënt. 
  • Volt schrijft dat meer tijd voor de patiënt de gezondheid bevordert en bijdraagt aan het verminderen van huisartsen die stoppen.  
  • GroenLinks/PvdA, SGP en FVD geven minder toelichting, maar vinden alle drie dat de huisarts meer tijd voor de patiënt moet krijgen. GroenLinks/PvdA heeft het over structureel meer tijd, FVD over voldoende tijd en de SGP over meer tijd en meer geld voor huisartsen. 
  • De overige partijen besteden in hun verkiezingsprogramma niet specifiek aandacht aan dit onderwerp, dit zijn PVV, CDA, SP, PvdD, JA21, DENK, BIJ1, NSC en BVNL. Dit betekent overigens niet automatisch dat zij tegen meer tijd voor de patiënt zijn. 

Volgende week zoomen we in op het thema Praktijkhuisvesting. 

*Nog niet alle verkiezingsprogramma’s zijn gepubliceerd of definitief. Dit artikel wordt aangevuld als de programma’s van alle politieke partijen gepubliceerd en definitief vastgesteld zijn.  

Lees meer

Op de themapagina verkiezingen vind je meer informatie.

Nieuws

Kamerleden op werkbezoek

Om Kamerleden een goed beeld te geven van het werk van de huisarts en alle uitdagingen waarmee de huisarts in

Op maandag 13 november debatteerden kandidaat-Kamerleden over de zorg, in aanloop naar de komende Tweede Kamerverkiezingen. Tijdens dit Grote Zorgdebat,

In de rubriek ‘Wat zeggen de politieke partijen over…’ lichten we elke week een onderwerp uit waarvoor de LHV steeds