Spring naar content

Bureau

Het verenigingsbureau van de LHV zorgt voor het dagelijks reilen en zeilen van onze vereniging. Onze medewerkers ondersteunen de leden, de ambassadeurs van de afdelingen, de Landelijke Ledenvergadering én het landelijk bestuur. Dat doen zij verspreid over een landelijk bureau in Utrecht en 7 regiobureaus.

Het verenigingsbureau bestaat uit 4 afdelingen:

  • Dienstverlening
  • Beleid & Belangenbehartiging
  • Communicatie & Public Affairs
  • Stafteam voor HRM en verenigingszaken

Op deze pagina vertellen we wat deze afdelingen voor jou doen.

Je kunt als lid bij ons verenigingsbureau in de eerste plaats terecht voor advies en dienstverlening. De thema’s waar het bureau zich mee bezighoudt, worden bepaald door de belangrijkste ontwikkelingen in de huisartsenzorg en door de vragen, wensen en behoeftes van jou als lid.

Onze afdeling Dienstverlening bestaat uit:

  • teams die de directe dienstverlening aan onze leden doen (juridische zaken en bouwadvies)
  • onze nascholingstak LHV Academie
  • medewerkers die onze bedrijfsvoering ondersteunen (ledenadministratie, financiële administratie en ICT-zaken voor medewerkers)

Onze afdeling Beleid & Belangenbehartiging houdt zich bezig met het maken en beïnvloeden van beleid in het belang van u als huisarts. Zij vertalen ook relevante ontwikkelingen naar beleid voor de huisartsenzorg. Ook zorgen de medewerkers ervoor dat zij beleid en nieuws omzetten naar handige producten voor u als lid.

Deze afdeling houdt zich bezig met een breed scala aan thema’s. Van aanbod huisartsenzorg tot financiën en van de apotheekhoudende huisarts tot ICT en arbeidsmarkt, en nog veel meer.

De afdeling bestaat uit medewerkers van zowel het landelijk bureau als de regionale bureaus. Zodat landelijk en regionaal beleid elkaar voeden en versterken.

Apotheekhoudende Afdeling

Onze Apotheekhoudende Afdeling vertegenwoordigt en ondersteunt huisartsen met een apotheekhoudende praktijk. De afdeling wordt geleid door een commissie van apotheekhoudende huisartsen en vertegenwoordigers van inkooporganisaties. Zij overleggen met het ministerie van VWS, de NZa, zorgverzekeraars en de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Bij de Apotheekhoudende Afdeling kun je terecht voor informatie, ondersteuning en nascholing. Je kunt hier een extra lidmaatschap voor afsluiten.

Onze afdeling Communicatie & Public Affairs ondersteunt het landelijk bestuur, de directie en de andere afdelingen van de LHV in hun communicatie met leden, politiek, media en andere stakeholders. Met effectieve in- en externe communicatie leveren de medewerkers een bijdrage aan de positionering en profilering van zowel de huisartsenzorg als de beroepsorganisatie LHV.

De afdeling verzorgt onder andere de website en het LHV-ledenmagazine De Dokter. Ook verzorgen ze alle perscontacten. Wij zijn zeven dagen per week bereikbaar voor persvragen via het woordvoeringsnummer: 085 – 04 80 148. Meer over pers.

Ons stafteam ondersteunt de directie en ons bestuur. De medewerkers houden zich bezig met het secretariaat van bestuurders en directeur, met verenigingszaken zoals de organisatie van de Landelijke Ledenvergadering en de verenigingsontwikkeling en met HRM voor het LHV-personeel.

De medewerkers van de regiobureaus ondersteunen de afdelingen van de LHV. De LHV-medewerkers werken samen met de ambassadeurs in het afdelingsteam. Zij zijn de schakel tussen het veld en het landelijke beleid.

De ondersteuning vanuit het regiobureau is maatwerk per afdeling. Er is een gezamenlijk LHV-prioriteitenplan. De activiteiten van de afdelingen zijn daarvan afgeleid, maar ieder met eigen prioriteiten en regionale invulling hiervan.

De regiobureaus zorgen voor uitwisseling van kennis en ervaringen tussen de afdelingen onderling. Ze leveren input vanuit de regio voor het landelijke beleid en voeren dit beleid vervolgens uit voor de regio.

De medewerkers op de regiobureaus zijn onderdeel van de afdeling Beleid & Belangenbehartiging.

Voor zowel het landelijk bestuur als de directie van de LHV is de ‘Domus Medica’ in Papendorp te Utrecht de uitvalsbasis. De zeven regiobureaus zijn verspreid door het hele land. Bekijk de verdeling op de overzichtspagina van alle afdelingen.