Spring naar content

Hoe is de Apotheekhoudende Afdeling georganiseerd?

Bij de Apotheekhoudende Afdeling kun je als lid al jouw vragen over certificering, goodwill en andere zaken waar je als apotheekhoudend huisarts mee te maken heeft stellen. Maar hoe is de Apotheekhoudende Afdeling georganiseerd? Je vindt het op deze pagina.

Bureau Apotheekhoudende Afdeling LHV

Verenigingsbureau voor de Apotheekhoudende Afdeling. Op het bureau van de LHV werken voor jou:

Christiane Kiklas
Ilse Boermans

De medewerkers van de Apotheekhoudende Afdeling zetten zich in om je als apotheekhoudend huisarts zo goed mogelijk te ondersteunen in de praktijkvoering van jouw apotheek. Zo houden onze medewerkers zich bezig met het vergunningenbeleid vanuit de overheid, het toezicht door Inspectie van de Gezondheidszorg en Jeugd, Europese en nationale wetgeving voor apotheekhoudenden, de kwaliteitsindicatoren, certificering, medicatieveiligheid en advies over praktijkorganisatie, praktijkstart en praktijkoverdracht.

Wij hebben regelmatig overleg met het ministerie van VWS, de NZa, de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd en zorgverzekeraars. Ook werken we vaak samen met verenigingen van apothekers en de inkooporganisaties voor apotheekhoudende huisartsen.

Naast de producten die wij voor apotheekhoudende huisartsen maken, bieden wij onze leden ondersteuning en persoonlijk advies op allerlei onderwerpen, of het nu telefonisch, per e-mail of tijdens een praktijkbezoek is. Bekijk het overzicht van onze producten en diensten.

Neem gerust contact met ons op.

Commissie voor de Apotheekhoudende Afdeling

De Apotheekhoudende Afdeling van de LHV kent een commissie voor het behartigen van de belangen van apotheekhoudende huisartsen door het voorbereiden, toetsen, vaststellen en waar nodig is mede uitvoeren van het beleid.

Zij geven en vragen advies aan het verenigingsbureau van de Apotheekhoudende Afdeling van de LHV (als onderdeel van de afdeling Beleid en Belangenbehartiging). De medewerkers van het verenigingsbureau ondersteunen de commissieleden in hun werk en behartigen de belangen vanuit de achterban van apotheekhoudende huisartsen en bevordert (farmaceutische) zorg.  

Daarnaast zal de commissie op verzoek naar buiten treden om het beleid van de Apotheekhoudende Afdeling mede uit te zetten. De commissie staat in contact met LHV-bestuurslid Lammert Hoeve, die de Apotheekhoudende Afdeling in portefeuille heeft.

De commissie komt zes maal per jaar bijeen.

De Commissie bestaat uit:

Sinds 2003 ben ik apotheekhoudend huisarts in Wesepe op het mooie Sallandse platteland. Ik zorg daar met mijn team voor ongeveer 2100 mensen. Sinds 2012 ben ik ook Kaderarts Hart & Vaatziekten voor de Huisartsen Coöperatie Deventer e.o. En na een grondige verbouwing van mijn praktijk ben ik ook huisarts-opleider van het Radboud UMC geworden.

Ik heb gemerkt wat voor meerwaarde het is om apotheekhoudend te zijn. Je weet precies wat mensen aan medicijnen gebruiken en merkt snel als er iets niet goed gaat. En je kunt zeer snel schakelen indien medicijnen er niet zijn. En het belangrijkste, de mensen zijn zeer tevreden over de combinatie huisarts en apotheek. De service is erg hoog, mensen zijn geen nummer en je team weet ook vaak wat er bij mensen speelt. Soms is de apotheekhoudende praktijk zelfs de spil bij het in stand houden van de leefbaarheid van een klein dorp.

Daarom draag ik de apotheekhoudende huisartsen een zeer warm hart toe en zal ik mij ook blijven inzetten om ons mooie vak te behouden voor de toekomst.

Willem Koch is apotheekhoudend huisarts in Achterveld sinds 2006. Samen met zijn maat Annemarie Drenth en hidha Sabine Hanssen draagt hij de zorg voor 3500 patiënten waarvoor 3000 apotheekhoudend. De praktijk is onderdeel van een multidisciplinaire gezondheidscentrum. De praktijk is aangesloten bij de Stichting Apotheekhoudende Huisartsen Friesland en doet daar mee aan de multisite certificering. De groothandel is Brocacef en het HIS is Promedico-VDF. Regionaal is onze praktijk aangesloten bij Huisartsen Coöperatie Eemland. Binnen de commissie wil ik vooral mijn eigen praktische ervaringen op het gebied van kwaliteit en praktijkmanagement inbrengen en inzetten op krachtenbundeling van de paar honderd apotheekhoudende huisartsen in Nederland. Ik denk daarbij aan onderwerpen als ICT, kwaliteitsnormen en positionering van onze beroepsgroep. Samenwerking op deze gebieden kan ons beroep toekomst bestendig houden en is in mijn ogen noodzakelijk.

Sinds 2007 ben ik apotheekhoudend huisarts in Medemblik. En sinds 2008 bestuurslid van de CIO en sinds kort ook van de SAH /SOFA. Als huisartsopleider merk ik dat jonge collega’s onvoldoende op de hoogte zijn van de sterk toegevoegde waarde van een apotheekhoudende praktijk. Voor het voortbestaan van deze unieke praktijken is het van belang om dit duidelijk uit te dragen. En dat kunnen we volgens mij bij uitstek via de apotheekhoudende LHV. Daarnaast wil ik meewerken aan het behapbaar houden van alle eisen waar we aan moeten voldoen, zoals bv de norm. 

Sinds oktober 2016 hebben mijn echtgenoot Ard Nijhuis en ik de apotheekhoudende huisartsenpraktijk Hallum overgenomen in het noorden van Friesland. We dragen zorg voor bijna 2800 patiënten. We werken nauw samen met de apotheekhoudende buurpraktijken van Burdaard, Ferwert en Holwerd. De groothandel is Brocacef en als HIS/AIS gebruiken we Medicom/Pharmacom.

Sinds 2019 ben ik bestuurslid van de SAHF (Stichting Apotheekhoudende Huisartsen Fryslân), sinds 2022 in de rol van voorzitter. Mijn man Ard Nijhuis is actief als LHV-ambassadeur en FHV bestuurslid.

Samen proberen we de toekomst voor de apotheekhoudende huisarts te ondersteunen, op bestuurlijk vlak en door het opleiden van co-assistentes en in de toekomst ook huisartsen. 

Binnen de commissie probeer ik de regionale signalen naar landelijk te brengen om gezamenlijk de uitdagingen waar we voor staan aan te pakken. Andersom breng ik de landelijke signalen weer terug naar de regio. Daarnaast zie ik ook hoe we vanuit de commissie de apotheekhoudende praktijken kunnen ontlasten; door kennisdeling naar de individuele praktijken maar bijvoorbeeld ook naar de verschillende inkooporganisaties onderling. Het mooie is dat die verschillende organisaties samen vertegenwoordigd zijn in de commissie.

Sinds 2011  werk ik als huisarts bij De Fundatie in Beetsterzwaag. Eerst als waarnemer en vanaf 2014 als praktijkhouder. Binnen de praktijk zijn mijn portefeuilles apotheek en ICT. 

We zijn een opleidingspraktijk wat betekent dat we huisartsen, apothekersassistentes, praktijkassistentes en spreekuurondersteuners opleiden. Een mooie uitdaging om een ieder te enthousiasmeren en een mooie leerlijn te laten volgen. 

Binnen de commissie wil ik meedenken om de toekomstbestendigheid te borgen, waarbij de kwaliteit voorop staat. Kennis met elkaar delen en verspreiden onder  de leden, waardoor een ieder zijn vak met plezier kan uitoefenen.  Mijn bijdrage is om er voor te zorgen dat ook in de toekomst het  apotheekhoudende huisartsenvak iets is om trots op te zijn.  

Sinds 1994 ben ik apotheekhoudend huisarts in Sint Annaparochie.

Het gaat om een grote praktijk in het voormalige gemeentehuis van de gemeente het Bildt. Mijn echtgenoot is ook praktijkhouder.

Ik ben tevens actief als kaderarts Beleid en Beheer.

Naast mijn werk als huisarts ben ik altijd bestuurlijk actief geweest, o.a KNMG, district Friesland LHV en OHF en apotheekcommissie. Daarnaast landelijk bij SAH/Sofa en de financiële commissie van de LHV.

Verder ben ik docent bij Sitis (praktijkmanagers), en was ik in het verleden docent bij de faculteit Geneeskunde van de RUG (onderwijs co’s).

Ik zie dat het preferentiebeleid en het niet meer mogen leveren van hulpmiddelen zorgt voor grote problemen in apotheekhoudende praktijken. Hierdoor ervaart de patiënt meer drempels in de zorgverlening, en is het nog maar de vraag of er daadwerkelijk een besparing wordt gerealiseerd.

Ik ben van mening dat apotheekhoudende huisartsen van grote waarde zijn in de zorg. De korte lijnen en betere kennis van de situatie van de patiënt zorgen voor goede kwaliteit van zorg.

Lidmaatschap

Wil je meer weten over het lidmaatschap van de LHV of specifiek over het apotheekhoudende lidmaatschap? Je vindt er meer over op deze pagina.