Spring naar content

Handreiking Samenwerking huisarts en arts VG

Hoe krijg je als huisarts medische problemen van mensen met een verstandelijke beperking goed in beeld? Daarvoor raadpleeg je een arts VG. Wat zijn in deze samenwerking taken voor jou als huisarts, en wat kunt je aan de arts VG vragen? Je leest het in de Handreiking Samenwerking huisarts en arts VG, met handige praktijkaart.

In de handreiking Samenwerking huisarts en arts VG

  • Informatie om de samenwerking tussen jou als huisarts en de arts VG soepel te laten verlopen
  • Handvatten voor het verdelen van de taken
  • Inzicht in financiële vergoedingen en declaraties
  • Een voorbeeldovereenkomst voor jouw samenwerking met de arts VG