Spring naar content

Handreiking Samenwerking huisarts en arts VG

Hoe krijgt u als huisarts medische problemen van mensen met een verstandelijke beperking goed in beeld? Daarvoor raadpleegt u een arts VG. Wat zijn in deze samenwerking taken voor u als huisarts, en wat kunt u aan de arts VG vragen? U leest het in de Handreiking Samenwerking huisarts en arts VG, met handige praktijkaart.

In de handreiking Samenwerking huisarts en arts VG

  • Informatie om de samenwerking tussen u als huisarts en de arts VG soepel te laten verlopen
  • Handvatten voor het verdelen van de taken
  • Inzicht in financiële vergoedingen en declaraties
  • Een voorbeeldovereenkomst voor uw samenwerking met de arts VG