Spring naar content

Handreiking Samenwerking huisarts en AVG

Hoe krijgt u als huisarts medische problemen van mensen met een verstandelijke beperking goed in beeld? Daarvoor raadpleegt u een AVG. Wat zijn in deze samenwerking taken voor u als huisarts, en wat kunt u aan de AVG vragen? U leest het in de Handreiking Samenwerking huisarts en AVG, met handige praktijkaart.

In de handreiking Samenwerking huisarts en AVG

  • Informatie om de samenwerking tussen u als huisarts en de AVG soepel te laten verlopen
  • Handvatten voor het verdelen van de taken
  • Inzicht in financiële vergoedingen en declaraties
  • Een voorbeeldovereenkomst voor uw samenwerking met de AVG