Spring naar content
Exclusief voor leden

LHV-handreiking Btw bij huisartsen

Welke btw-regels gelden er voor u als huisarts? In de Handreiking Btw in de huisartsenpraktijk vindt u relevante wetswijzigingen en recente jurisprudentie. Inclusief de meest voorkomende btw-situaties in de huisartsenzorg: zijn deze wel of juist niet btw-belast?

Voor huisartsen is de btw-heffing niet eenvoudig, het is een complexe belasting. In de handreiking vindt u een tabel met situaties die u binnen uw huisartsenvak kunt tegenkomen. Moet u bijvoorbeeld btw rekenen bij een consult, bij het afnemen van bloed of bij waarneming voor een collega? En hoeveel procent dan?

Handreiking Btw in de huisartsenpraktijk

  • Toelichting btw-heffing
  • Meest voorkomende btw-situaties huisartsenzorg
  • Btw-aspecten bij samenwerking andere huisartsen en derden

We hebben de handleiding geschreven samen met Countus.

Wijzigingen per 2020

Raadpleeg uw accountant of adviseur

De btw is gecompliceerd en de informatie in de handreiking dient als startpunt en referentiekader. Bespreek uw persoonlijke situatie altijd met uw accountant of adviseur. 

Vragen

Heeft u vragen over de btw? Neem dan contact op met de btw-specialisten van Countus. U kunt hen bereiken via (0317) 41 91 35. Het eerste telefonische 10-minutengesprek is gratis. Wilt u na dit eerste contact gebruik maken van ondersteuning? Dan krijgt u als LHV-lid 20% korting op het reguliere tarief.

Btw-vrij delen van personeelskosten

Heeft u personeel in dienst dat ook in een andere huisartsenpraktijk werkt? Dan is het mogelijk om vrijgesteld te worden van omzetbelasting. Lees meer in de LHV-toolkit Delen personeelskosten tussen huisartsenpraktijken