Spring naar content
Exclusief voor leden

LHV-handreiking Btw bij huisartsen

Welke btw-regels gelden er voor jou als huisarts? In de Handreiking Btw in de huisartsenpraktijk vind je relevante wetswijzigingen en recente jurisprudentie. Inclusief de meest voorkomende btw-situaties in de huisartsenzorg: zijn deze wel of juist niet btw-belast?

Voor huisartsen is de btw-heffing niet eenvoudig, het is een complexe belasting. In de handreiking vind je een tabel met situaties die je binnen uw huisartsenvak kunt tegenkomen. Moet je bijvoorbeeld btw rekenen bij een consult, bij het afnemen van bloed of bij waarneming voor een collega? En hoeveel procent dan?

Handreiking Btw in de huisartsenpraktijk

  • Toelichting btw-heffing
  • Meest voorkomende btw-situaties huisartsenzorg
  • Btw-aspecten bij samenwerking andere huisartsen en derden

We hebben de handleiding geschreven samen met Countus.

Raadpleeg je accountant of adviseur

De btw is gecompliceerd en de informatie in de handreiking dient als startpunt en referentiekader. Bespreek je persoonlijke situatie altijd met jouw accountant of adviseur. 

Vragen

Heb je vragen over de btw? Neem dan contact op met de btw-specialisten van Countus. Je kunt hen bereiken via (0317) 41 91 35. Het eerste telefonische 10-minutengesprek is gratis. Wil je na dit eerste contact gebruik maken van ondersteuning? Dan krijg je als LHV-lid 10% korting op het reguliere tarief.

Btw-vrij delen van personeelskosten

Heb je personeel in dienst dat ook in een andere huisartsenpraktijk werkt? Dan is het mogelijk om vrijgesteld te worden van omzetbelasting. Lees meer in de LHV-toolkit Delen personeelskosten tussen huisartsenpraktijken