Spring naar content
Exclusief voor leden

LHV-handreiking Disfunctioneren, ongewenst gedrag of arbeidsconflict

Wat kunt u als werkgever doen als een medewerker niet naar wens functioneert? In de LHV-handreiking Disfunctioneren, ongewenst gedrag of arbeidsconflict leest u welke middelen, mogelijkheden en handvatten u heeft om met deze situaties om te gaan.

Zo ziet u in het stappenplan dat het bij disfunctioneren begint bij een goed gesprek en het bepalen van de oorzaken. Gevolgd door een verbetertraject en als dit niet helpt demotie, herplaatsing of ontslag. 

Overleg tussen medewerkers

In deze handreiking leest u:

  • Wanneer is er sprake van disfunctioneren, ongewenst gedrag of een arbeidsconflict?
  • Welke gesprekstechnieken kunt u inzetten?
  • Wat kan mediation betekenen bij een arbeidsconflict?

Heeft u het vermoeden dat een collega-huisarts niet optimaal functioneert? Bekijk dan ook:

Praktijkkaart en het modelprotocol over disfunctioneren van huisartsen.