Spring naar content
Exclusief voor leden

LHV-modelprotocol Vermeend disfunctioneren

Wat doe je als een collega niet goed functioneert? Het LHV-modelprotocol Vermeend disfunctioneren huisarts geeft je handvatten om vermoedens van disfunctioneren bespreekbaar te maken. De praktijkkaart is daar een goede samenvatting van. Daarnaast kan de LHV je verder ondersteunen.

Met het modelprotocol heb je:

  • Handvatten voor een adequate reactie op een vermoeden van verminderd functioneren
  • Gesprekstip voor eerste gesprek met een collega waarvan je twijfels hebt over het functioneren
  • Een modelprotocol dat je voor je eigen organisatie kunt invullen

Hoe kan de LHV je verder helpen?

Het bespreken van vermeend disfunctioneren is een gevoelige kwestie. De juristen van de LHV bieden je hierbij ondersteuning. Je kunt bij ons terecht voor:

  • Een uitleg over de modelprocedure vermeend disfunctioneren;
  • Ondersteuning door een van onze vertrouwenspersonen bij een procedure tegen jezelf of een collega.

Neem hiervoor contact op met de juristen van de LHV via jz@lhv.nl, het contactformulier of 085 – 04 80 076.

LHV-modelprotocol Vermeend disfunctioneren

Bij een vermoeden van disfunctioneren moet een zorgvuldige procedure gehanteerd worden. In dit modelprotocol zijn de stappen beschreven die genomen moeten worden als er sprake lijkt te zijn van disfunctioneren.

Allereerst bespreekt je jouw twijfels met de collega in kwestie. Levert dat onvoldoende op, dan meld je je vermoedens aan de voorzitter van de groep waarvan de arts deel uitmaakt. In het modelprotocol worden deze en alle vervolgstappen besproken.

LHV-praktijkkaart Hulp bij vermoeden van disfunctioneren

De weg van functioneren naar disfunctioneren is een glijdende schaal. Door vroeg signalen op te vangen van verminderd functioneren en deze samen te bespreken, kan schade worden voorkomen. De praktijkkaart Hulp bij vermoeden van disfunctioneren geeft je handvatten voor een adequate reactie op een vermoeden van verminderd functioneren.

Uit tijdschrift De Dokter

Als huisarts kunt u signalen krijgen over een collega die niet goed zou functioneren, of daar zelf iets van zien.

Huisartsen die een beroep doen op hun arbeidsongeschiktheidsvereniging doen dit één op de vijf gevallen op basis van psychische klachten.

Een collega functioneert niet: wat staat je dan te doen? De LHV heeft hiervoor een modelprotocol ontwikkeld. Hierover (en over

Ondersteuning

Het bespreken van vermeend disfunctioneren is een hele delicate kwestie. Als je als individuele huisarts of als huisarts in een samenwerkingsverband met disfunctioneren geconfronteerd wordt, is ondersteuning mogelijk via:

Sinds 2016 heeft de LHV een modelprotocol vermeend disfunctioneren om te zorgen dat een zorgvuldige procedure wordt doorlopen als er een sterk vermoeden is van disfunctioneren bij een huisarts.

Aangezien het bespreken van vermeend disfunctioneren een hele delicate kwestie, bieden wij hierbij ondersteuning. Voor een uitleg over de modelprocedure kun je terecht bij JZ. Daarnaast kunnen huisartsen, die ondersteuning willen bij een procedure tegen zichzelf dan wel een collega, worden ondersteund door een van onze vertrouwenspersonen. Ook hiervoor kun je bij JZ terecht. Wij zullen je dan met een van hen in contact brengen

Huisartsen die verslavingsproblemen hebben, kunnen voor hulp terecht bij ABS-artsen. Dit is een steunpunt waar verslaafde artsen zichzelf veilig en op laagdrempelige wijze kunnen melden. Artsen die zich melden bij het steunpunt worden in contact gebracht met een psychiater, die zeer deskundig is op het gebied van verslaving.

ABS-artsen is een initiatief van de KNMG. De artsenfederatie maakt zich hard voor de hoge kwaliteit en veiligheid van de zorg. Daarom vindt de KNMG het belangrijk om een programma aan te bieden om artsen van hun verslaving af te helpen. Het is voor verslaafde artsen erg moeilijk om goede hulp te krijgen. Artsen vinden het in het algemeen moeilijk om medische hulp te zoeken en een verslavingsprobleem werpt nog eens een extra drempel op.

Meer over ABS-artsen op KNMG.nl

Artsen met verslavingsproblemen kunnen contact opnemen met ABS-artsen via 0900 – 0168

Om huisartsen te ondersteunen bij procedures over disfunctioneren, hebben wij een Commissie van Advies opgericht. Samenwerkingsverbanden van huisartsen en huisartsenposten kunnen dit adviesorgaan consulteren bij verschillen van inzicht over vermoeden van disfunctioneren van een huisarts.

Verder adviseert de Landelijke Commissie van Advies over de te nemen maatregelen bij voortdurend disfunctioneren van de betreffende huisarts.

Leden

De landelijke Commissie van Advies bestaat uit:

  • Marianne Hoelen (voorzitter)
  • Josje Mulder
  • Anja Meekens
  • Markus Kruiswijk
  • Tim Linssen

De Commissie van Advies is te bereiken op het volgende adres:

Landelijke Huisartsen Vereniging
t.a.v. Commissie van Advies vermeend disfunctioneren
Postbus 20056
3502 LB Utrecht
commissievanadvies@lhv.nl

Ook interessant

Het hoort bij jouw vak om als huisarts continu te werken aan de kwaliteit van jouw beroepsuitoefening. De LHV-handreiking Werken

Loopt de samenwerking met jouw collega of maat moeizaam? Of dreigt er een arbeidsconflict met één van jouw praktijkmedewerkers? Dan

Wat kun je als werkgever doen als een medewerker niet naar wens functioneert? In de LHV-handreiking Disfunctioneren, ongewenst gedrag of