Spring naar content

LHV-handreiking Ondersteunend team

Kunt u beter een verpleegkundig specialist aannemen of juist een physician assistant? Hoeveel fte doktersassistenten heeft u nodig? En is het verstandig om uw POH-GGZ voor meer uren in te zetten? De LHV-handreiking Ondersteunend team helpt u bij het samenstellen, uitbouwen en behouden van uw medewerkersteam.

In de handreiking vindt u praktische informatie, visievormende vragen en links naar achtergrondinformatie. Ook staan de veelvoorkomende functies binnen de huisartsenpraktijk beschreven. Wat zijn bijvoorbeeld de taken van een praktijkmanager, POH of verpleegkundig specialist? En welke bevoegdheden en bekwaamheden horen hierbij? Per functie ziet u ook een aantal veelgestelde vragen en antwoorden.

In de LHV-handreiking Ondersteunend team

  • Mogelijkheden en overwegingen bij uw teamsamenstelling
  • Taken, bevoegdheden bekwaamheden per functie
  • Met hulpvragen, praktijkvoorbeelden en links naar aanvullende informatie

Ook interessant

Heeft u medewerkers in dienst die ook in een andere huisartsenpraktijk werken? Dan kunt u de kosten met de andere praktijk delen zonder dat dit BTW-belast is. In de LHV-toolkit Delen van personeelskosten tussen huisartsenpraktijken leest u hoe dit werkt. Ook vindt u hierin modelovereenkomsten die u kunt aanpassen naar uw eigen situatie.

Een praktijkondersteuner huisartsenzorg ggz (POH-GGZ) ondersteunt u bij de begeleiding en behandeling van patiënten met psychische problemen. Welke competenties zoekt u in een POH-GGZ? En wat voor functie is het precies? Lees op deze pagina alles over het functieprofiel POH-GGZ.

Praktijkondersteuners bieden zelfstandig medisch inhoudelijke huisartsgeneeskundige zorg aan specifieke groepen chronische zieken en ouderen. Op deze pagina kunt u het nieuwe competentieprofiel downloaden en leest u meer over het verschil tussen de praktijkondersteuner (POH) en praktijkverpleegkundige.