Spring naar content

LHV-modelovereenkomst Contract voor gedetacheerden

Werkt uw POH-GGZ of ander personeelslid via een detacheringsorganisatie bij u? Dan moet u zelf aanvullende afspraken met de gedetacheerde zorgverlener maken, om te voldoen aan de klachtenwet Wkkgz. De LHV heeft voor u een modelovereenkomst opgesteld.

De klachtenwet Wkkgz bepaalt dat u als zorgaanbieder een schriftelijke overeenkomst moet hebben met alle zorgverleners die voor u werken en niet bij u in dienst zijn. Dit om te waarborgen dat ook die zorgverleners zich houden aan de wet en alle regels die u heeft gesteld omtrent goede zorg.

Uw voordelen:

  • Sluit eenvoudig een overeenkomst af met uw gedetacheerd personeel
  • Met deze modelovereenkomst voldoet u aan de wettelijke eisen