Spring naar content

LHV-modelovereenkomst Contract voor gedetacheerden

Werkt je POH-GGZ of ander personeelslid via een detacheringsorganisatie bij jou? Dan moet je zelf aanvullende afspraken met de gedetacheerde zorgverlener maken, om te voldoen aan de klachtenwet Wkkgz. De LHV heeft hiervoor een modelovereenkomst opgesteld.

De klachtenwet Wkkgz bepaalt dat je als zorgaanbieder een schriftelijke overeenkomst moet hebben met alle zorgverleners die voor je werken en niet bij je in dienst zijn. Dit om te waarborgen dat ook die zorgverleners zich houden aan de wet en alle regels die je hebt gesteld omtrent goede zorg.

Uw voordelen:

  • Sluit eenvoudig een overeenkomst af met je gedetacheerd personeel
  • Met deze modelovereenkomst voldoe je aan de wettelijke eisen