Spring naar content
Filters:

Aanbevelingen samenwerking huisarts en wijkteam

Gemeenten hebben per 1 januari 2015 meer care-taken gekregen en willen de uitvoering hiervan integraal aanpakken: 1 gezin, 1 plan,

Jeugd Ouderenzorg Samenwerking in de regio

Leidraad Samenwerking huisartsen en gemeenten rond jeugd

Hoe kunt u samen met de gemeente passende zorg bieden voor kinderen? De Leidraad Samenwerking huisartsen en gemeenten rond jeugd

Jeugd Samenwerking in de regio

LHV-keuzehulp POH-jeugd

Denkt u erover een POH-GGZ met aandachtsgebied jeugd in te schakelen? Of wilt u weten welke afspraken u hier met

Jeugd Ondersteunend team

Werkmap Huisarts en Gemeente

Patiënten hebben voor lokale zorg en ondersteuning regelmatig te maken met gemeenten. Dat vraagt om samenwerking tussen huisarts en gemeente.

Jeugd Ouderenzorg Samenwerking in de regio

LHV Aanbodwijzer

Vraagt u zich weleens af of een bepaald verzoek wel of niet op uw bord hoort? En of u wel

GGZ Griepvaccinatie Jeugd

Wegwijzer Beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden

Welke gegevens mag u uitwisselen met professionals buiten de zorg? De regels voor gegevensverstrekking zijn in samenwerkingsverband vaak niet altijd

Jeugd Ouderenzorg Samenwerking in de regio

Praktijkkaart Huisarts en jeugdarts

De huisarts en jeugdarts komen elkaar steeds vaker tegen. Daarom heeft de LHV samen met de AJN de Praktijkkaart Huisarts

Jeugd Samenwerking in de regio

Handreiking Samenwerking huisarts en jeugdgezondheidszorg

De huisarts en de jeugdgezondheidszorg zijn belangrijke partners in de eerstelijnszorg voor de jeugd. De Handreiking Samenwerking huisarts en jeugdgezondheidszorg

Jeugd Samenwerking in de regio

Aanbod Huisartsenzorg voor jeugd met psychische of psychosociale klachten

Het veranderde zorglandschap voor jongeren met psychische klachten roept nog steeds veel vragen op bij onze leden. U kunt het

Jeugd Kernwaarden en kerntaken huisartsenzorg

E-zine voor huisartsen over kindermishandeling

Hoe kunt u de middelen die u steunen bij de aanpak van kindermishandeling het beste inzetten?

Jeugd Kindermishandeling en huiselijk geweld