LHV-Handreiking Btw bij huisartsen

 
LHV-Handreiking Btw bij huisartsen
Welke btw-regels gelden er voor u als huisarts? In de LHV-Handreiking Btw in de huisartsenpraktijk vindt u relevante wetswijzigingen en recente jurisprudentie. Inclusief de meest voorkomende btw-situaties in de huisartsenzorg: zijn deze wel of juist niet btw-belast?

Voor huisartsen is de btw-heffing niet eenvoudig, het is een complexe belasting.

In de handreiking vindt u een tabel met situaties die u binnen uw huisartsenvak kunt tegenkomen. Moet u bijvoorbeeld btw rekenen bij een consult, bij het afnemen van bloed of bij waarneming voor een collega? En hoeveel procent dan?

Daarnaast vindt u in de handreiking informatie over de organisatie van de huisartsenzorg. Bijvoorbeeld over de btw-aspecten van samenwerking met andere huisartsen en derden. We hebben de handleiding geschreven samen met Countus Seres Accountants en Belastingadviseurs.

Download de handreiking

Voor huisartsen is de btw-heffing niet eenvoudig. Deels omdat de btw een complexe belasting is en deels omdat de btw-regelgeving de ontwikkelingen in de huisartsenzorg niet heeft bijgehouden.

In de handleiding staan de meest voorkomende btw-situaties in de huisartsenzorg. Met in een tabel aangegeven wanneer die btw-belast en wanneer die vrijgesteld zijn. Daarnaast is informatie opgenomen over de organisatie van de huisartsenzorg, bijvoorbeeld over de btw-aspecten van samenwerking met andere huisartsen en derden. De handleiding is geschreven in samenwerking met Countus Seres Accountants en Belastingadviseurs.

Wijzigingen per 2020

  1. Verricht u als huisarts ook btw–belaste prestaties zoals keuringen? En past u nu de Kleine Ondernemersregeling (KOR) toe? Let dan op: de KOR wijzigtper 1 januari 2020. Meer hierover leest u in ons memo.

  2. Deelt u praktijkkosten met collega’s via een kostenmaatschap? Bekijk dan ook de memo Gevolgen wijzigingen kleine ondernemersregeling op kostenmaatschappen.

Raadpleeg accountant of adviseur

De btw is gecompliceerd en de informatie in de handreiking dient als startpunt en referentiekader. Bespreek uw persoonlijke situatie altijd met uw accountant of adviseur.  

Vragen

Heeft u vragen over de btw? Neem dan contact op met de btw-specialisten van Countus Seres Accountants en Belastingadviseurs. U kunt hen bereiken via (0317) 41 91 35. Het eerste telefonische 10-minutengesprek is gratis. Wilt u na dit eerste contact gebruik maken van ondersteuning? Dan krijgt u als LHV-lid 20% korting op het reguliere tarief.

Btw-vrij delen van personeelskosten: Heeft u personeel in dienst dat ook in een andere huisartsenpraktijk werkt? Dan is het mogelijk om vrijgesteld te worden van omzetbelasting. Lees meer in de LHV-toolkit Delen personeelskosten tussen huisartsenpraktijken.