Cao Hidha

 
Cao Hidha
De Cao Hidha regelt de arbeidsvoorwaarden voor huisartsen in dienst van een huisarts. Deze cao geldt voor circa 1000 werknemers. Meer weten over de Cao Hidha? Lees de informatie hieronder of download het document.

Download Cao Hidha

Wat is de rol van de LHV?

De LHV is de beroepsorganisatie voor alle huisartsen in Nederland, zowel voor de vrijgevestigde huisartsen als voor de huisartsen die in dienstverband werken. Aan de onderhandelingstafel van deze cao vormt de LHV de werkgeversdelegatie en de LAD de werknemersdelegatie.

Natuurlijk moeten de belangen van alle leden, zowel werkgevers als werknemers, vanuit de LHV goed behartigd worden tijdens deze onderhandelingen. Daarom is voor zowel de werknemers als de werkgevers een werkgroep geformeerd. Beide worden ondersteund vanuit het bureau.

Wie vertegenwoordigt de stem van de werkgever?

Om de belangen van de werkgeversgroep goed te behartigen, is een werkgroep van vrijgevestigde huisartsen samengesteld. Deze werkgroep heeft van het LHV-bestuur het mandaat gekregen voor het voeren van de onderhandelingen als werkgeverspartij in deze cao.

Wie vertegenwoordigt de stem van de werknemer?

Binnen de LHV komt de Wadi op voor de belangen van de huisartsen in dienst van huisartsen - de werknemers - door hun problemen en wensen in kaart te brengen en uit te dragen. De LAD vertegenwoordigt als cao-partij de belangen van de hidha's in de cao-onderhandelingen. Hiermee wordt geborgd dat ook de belangen van de leden die werknemer zijn goed behartigd worden.

Wat is de rol van LHV-Wadi?

LHV-Wadi neemt geen deel aan de onderhandelingen. Wel onderschrijven wij het belang van de cao. Om beide partijen tegemoet te komen, inventariseert LHV-Wadi wat er bij hidha's leeft via de jaarlijkse Hidha-monitor. Meer over LHV-Wadi.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Cao Hidha (versie november 2019)1.45 MB