Cao Huisartsenzorg

 
Cao Huisartsenzorg
Wat zijn de rechten en plichten van werkgevers en werknemers in de huisartsenzorg? U vindt het in de Cao Huisartsenzorg. De cao regelt de arbeidsvoorwaarden voor doktersassistenten en voor apothekersassistenten en POH's in dienst van een huisarts.

Cao Huisartsenzorg

Cao 2019 - 2020 downloaden

Vragen?

Heeft u vragen over de nieuwe cao? Dan kunt u als LHV-lid uw vraag sturen naar cao@lhv.nl. Assistenten en praktijkondersteuners kunnen hun vragen stellen aan hun eigen beroepsvereniging.

Rol van de LHV

De LHV is als werkgeversorganisatie betrokken bij de onderhandelingen over de Cao Huisartsenzorg. Overige partijen bij de Cao Huisartsenzorg zijn InEen, de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA), FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en de Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners (NVvPO). De werkingssfeer van deze cao strekt zich ook uit tot het personeel op huisartsenposten.

Onder de cao valt ook de Functiewaardering Huisartsenzorg.