Cao Huisartsenzorg

 
Cao Huisartsenzorg
Wat zijn de rechten en plichten van werkgevers en werknemers in de huisartsenzorg? U vindt het in de Cao Huisartsenzorg. De cao regelt de arbeidsvoorwaarden voor het ondersteunend team binnen de huisartsenpraktijken en op de huisartsenpost.

Cao Huisartsenzorg

Download de Cao-app Huisartsenzorg voor iOS en Android

Cao 2019 - 2020 downloaden

Vragen?

Heeft u als werkgever vragen over de cao? Dan kunt u als LHV-lid uw vraag sturen naar cao@lhv.nl. Assistenten, praktijkondersteuners en ander ondersteunend personeel binnen uw praktijk kunnen hun vragen stellen aan hun eigen beroepsvereniging.

Rol van de LHV

De LHV is als werkgeversorganisatie betrokken bij de onderhandelingen over de Cao Huisartsenzorg. Overige partijen bij de Cao Huisartsenzorg zijn InEen, de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA), FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en de Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners (NVvPO).

Onder de cao valt ook de Functiewaardering Huisartsenzorg.