Voor en door huisartsen
 

Samenwerking huisarts en AVG

 
 
Samenwerking huisarts en AVG
Hoe krijgt u als huisarts medische problemen van mensen met een verstandelijke beperking goed in beeld? Raadpleeg een arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG). Op deze pagina vindt u de handreiking Samenwerking huisarts & AVG en de bijbehorende praktijkkaart.
Download handreiking Download praktijkkaart

Voor mensen met een verstandelijke beperking die niet op een instellingsterrein wonen en die geen behandelindicatie hebben, biedt u als huisarts huisartsenzorg die voldoet aan de richtlijnen en normen van de beroepsgroep. Steeds vaker kan het zijn dat u ook deze zorg aan mensen met een verstandelijke beperking biedt die op een instellingsterrein wonen. Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaker last van gezondheidsproblemen en er is meer tijd nodig om te komen tot een diagnose en passende behandeling.

De website www.naarjehuisarts.nl helpt mensen met een verstandelijke beperking om hun bezoek aan de huisarts voor te bereiden.

Arts voor verstandelijk gehandicapten

De AVG is de expert op het gebied van medische zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. De AVG behandelt de handicap gebonden aandoeningen, maakt het medisch deel van het individuele zorgplan, vervult handicap gerelateerde preventieve gezondheidszorgtaken. Ook adviseert de AVG over algemene gezondheidstaken, zoals vaccinaties, infectiepreventie, zintuigenscreening, arbozorg en hygiëne, en kwaliteitsbewaking van de medische zorg.

Soepele samenwerking

De LHV en de Nederlandse Vereniging Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG) willen de medische zorg voor mensen met een verstandelijk beperking optimaliseren door samenwerking.

De handreiking Samenwerking huisarts & AVG biedt u informatie om die samenwerking soepel te laten verlopen. Met de bijbehorende praktijkkaart krijgt u handvatten voor de verdeling van taken en verantwoordelijkheden, financiële vergoedingen, declaraties en afspraken over zorg tijdens ANW-diensten. Ook biedt de handreiking een modelsamenwerkingsovereenkomst die u als basis voor uw samenwerking met de AVG kunt gebruiken.