Spring naar content

4. Praktische zaken om te regelen voor jezelf

Naast alles wat je voor jouw praktijk moet regelen, zijn er ook praktische zaken voor jezelf om in orde te maken. Zoals je lidmaatschappen en de aansluiting bij een geschilleninstantie. Lees hierover meer op deze pagina.

Zorg voor je pensioen

Ga je met je 68e met pensioen? Dan stuurt Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH) je zes maanden vóór jouw pensioendatum automatisch de juiste aanvraagformulieren toe. Wil je eerder of later met pensioen of wil je gebruikmaken van bijvoorbeeld deeltijdpensioen, uitruil en/of conversie? Geef dit dan minimaal zes maanden voor de door jou gewenste pensioendatum zelf door aan SPH. Bij uitstel moet SPH drie maanden voor jouw 68e verjaardag bericht van je hebben ontvangen. Heb je ook pensioen opgebouwd bij een keuzeverzekeraar? Dan informeert SPH je 6 maanden vóór je 65 jaar wordt.

Behoud je bankrekening

Bent je solist? Dan kunt je het beste je zakelijke bankrekening aanhouden voor eventuele (na)betalingen aan of van zorgverzekeraars, verrekeningen en nagekomen baten. Vraag je opvolger om een nieuwe zakelijke rekening te openen voor de praktijk. Vanaf de overdracht kunnen de betalingen dan via deze rekening lopen.

Informeer Kamer van Koophandel (KvK) en geschilleninstantie

Geef aan de KvK uw gewijzigde situatie door. Kijk voor de juiste formulieren op de website van de KvK. Ben je solist, bij de KvK ingeschreven als eenmanszaak en blijf je nog werken als waarnemer? Dan kun je je inschrijving behouden. Wel moet je mogelijk je vestigingsadres en bedrijfsomschrijving bij de KvK aanpassen.

Ga je volledig stoppen met werken? Dan kunt je je aansluiting bij jouw geschilleninstantie (SKGE) stopzetten. Hetzelfde geldt voor de klachtenfunctionaris van de geschilleninstantie als je daar gebruik van maakt. Wijs je opvolger er in het belang van goede patiëntenzorg op zich ook aan te sluiten bij een geschilleninstantie en een klachtenfunctionaris te regelen. Blijf je als waarnemer werken? Dan kunt je je aansluiting bij de geschilleninstantie en de klachtenfunctionaris laten doorlopen.

Bekijk je abonnementen en lidmaatschappen

Ga na welke abonnementen en lidmaatschappen je hebt lopen en of je deze wilt aanpassen of opzeggen. Bijvoorbeeld kranten, tijdschriften en andere vakliteratuur.

Lidmaatschappen

Bekijk welke afspraken je hebt gemaakt met jouw Hagro rondom beëindiging en opzegtermijnen. Meestal staat dit in het Hagro-reglement of een Overeenkomst onderlinge waarneming. Het is overigens verstandig om de Hagro-leden al eerder informeel te laten weten dat je wilt stoppen met je praktijk.  

Ga je naar de overdracht van je praktijk met pensioen? Dan kunt je je LHV-lidmaatschap omzetten van regulier naar een buitengewoon lidmaatschap. Je blijft dan informatie vanuit de LHV ontvangen, je krijgt tijdschrift De Dokter en Medisch Contact en je kunt gebruik blijven maken van HAweb.

Ga je nog waarnemen of als hid(ha) werken? Geef dan alleen je gewijzigde situatie aan ons door. Het soort lidmaatschap blijft dan verder hetzelfde. Kijk voor meer informatie op de pagina Lidmaatschap.

Het LHV-lidmaatschap en het lidmaatschap van de LHV-afdeling zijn aan elkaar gekoppeld. Pas je het LHV-lidmaatschap aan, dan wijzigt ook automatisch je lidmaatschap van de afdeling.