Spring naar content

4. Praktische zaken om te regelen voor uzelf

Naast alles wat u voor uw praktijk moet regelen, zijn er ook praktische zaken voor uzelf om in orde te maken. Zoals uw lidmaatschappen en de aansluiting bij een geschilleninstantie. Lees hierover meer op deze pagina.

Zorg voor uw pensioen

Gaat u met uw 68e met pensioen? Dan stuurt Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH) u zes maanden vóór uw pensioendatum automatisch de juiste aanvraagformulieren toe. Wilt u eerder of later met pensioen of wilt u gebruikmaken van bijvoorbeeld deeltijdpensioen, uitruil en/of conversie? Geef dit dan minimaal zes maanden voor de door u gewenste pensioendatum zelf door aan SPH. Bij uitstel moet SPH drie maanden voor uw 68e verjaardag bericht van u hebben ontvangen. Heeft u ook pensioen opgebouwd bij een 3? Dan informeert SPH u 6 maanden vóór u 65 jaar wordt.

Behoud uw bankrekening

Bent u solist? Dan kunt u het beste uw zakelijke bankrekening aanhouden voor eventuele (na)betalingen aan of van zorgverzekeraars, verrekeningen en nagekomen baten. Vraag uw opvolger om een nieuwe zakelijke rekening te openen voor de praktijk. Vanaf de overdracht kunnen de betalingen dan via deze rekening lopen.

Informeer Kamer van Koophandel (KvK) en geschilleninstantie

Geef aan de KvK uw gewijzigde situatie door. Kijk voor de juiste formulieren op de website van de KvK. Bent u solist, bij de KvK ingeschreven als eenmanszaak en blijft u nog werken als waarnemer? Dan kunt u uw inschrijving behouden. Wel moet u mogelijk uw vestigingsadres en bedrijfsomschrijving bij de KvK aanpassen.

Gaat u volledig stoppen met werken? Dan kunt u uw aansluiting bij uw geschilleninstantie (SKGE) stopzetten. Hetzelfde geldt voor de klachtenfunctionaris van de geschilleninstantie als u daar gebruik van maakt. Wijs uw opvolger er in het belang van goede patiëntenzorg op zich ook aan te sluiten bij een geschilleninstantie en een klachtenfunctionaris te regelen. Blijft u als waarnemer werken? Dan kunt u uw aansluiting bij de geschilleninstantie en de klachtenfunctionaris laten doorlopen.

Bekijk uw abonnementen en lidmaatschappen

Ga na welke abonnementen en lidmaatschappen u heeft lopen en of u deze wilt aanpassen of opzeggen. Bijvoorbeeld kranten, tijdschriften en andere vakliteratuur.

Lidmaatschappen

Bekijk welke afspraken u heeft gemaakt met uw Hagro rondom beëindiging en opzegtermijnen. Meestal staat dit in het Hagro-reglement of een Overeenkomst onderlinge waarneming. Het is overigens verstandig om de Hagro-leden al eerder informeel te laten weten dat u wilt stoppen met uw praktijk.  

Gaat u naar de overdracht van uw praktijk met pensioen? Dan kunt u uw LHV-lidmaatschap omzetten van regulier naar een buitengewoon lidmaatschap . U blijft dan informatie vanuit de LHV ontvangen, u krijgt tijdschrift De Dokter en Medisch Contact en u kunt gebruik blijven maken van HAweb.

Gaat u nog waarnemen of als hid(ha) werken? Geef dan alleen uw gewijzigde situatie aan ons door. Het soort lidmaatschap blijft dan verder hetzelfde. Kijk voor meer informatie op de pagina Lidmaatschap.

Het LHV-lidmaatschap en het lidmaatschap van de LHV-huisartsenkring zijn aan elkaar gekoppeld. Past u het LHV-lidmaatschap aan, dan wijzigt ook automatisch uw kringlidmaatschap.