Spring naar content

E-health

E-health wordt steeds meer ingezet in de huisartsenzorg, toch is er veel nog niet bekend of aangetoond over wat daarin goed werkt. Wij zijn voorstander van e-health die ondersteunend is aan jouw contact met de patiënt en die je kunt inpassen in je dagelijkse werkprocessen. We vinden het belangrijk dat jij als huisarts weet wat je van verschillende e-healthtoepassingen mag verwachten en welke er passen bij jouw praktijk en patiëntenpopulatie. Op deze pagina zie je waar wij ons voor inzetten en welke tips wij voor jou hebben.

De inzet van de LHV

We willen dat e-healthtoepassingen op verschillende criteria worden getoetst, de effecten duidelijk zijn en overzichtelijk op één plek worden gepresenteerd. Zodat jij als huisarts weet welke mogelijkheden er zijn en welke goed kunnen werken voor jou en je patiënten.

We zetten in op:

  • Onderzoek naar de effectiviteit, doelmatigheid en veiligheid van e-health-toepassingen;
  • Het verzamelen van e-health-praktijkervaringen;
  • Onafhankelijke en betrouwbare online gezondheidsinformatie;
  • Passende financiering voor de inzet van e-health-toepassingen binnen de huisartsenzorg;
  • Het creëren van mogelijkheden voor implementatie van e-health in de praktijken.

Meer informatie, praktische tips en producten

We ondersteunen je bij de implementatie van e-health in de praktijk met handige producten en adviezen.

Tips uitwisselen met collega’s

Weten hoe andere huisartsen iets aanpakken? Lees ervaringen in de e-healthgroep op HAweb, deel je eigen ervaringen of stel zelf een vraag.

Direct naar HAweb

Onderzoek naar e-health-toepassingen

Op aandringen van de LHV, het NHG en InEen heeft het ministerie van VWS onderzoek laten uitvoeren naar de effectiviteit van digitale zorg. We vinden e-health belangrijk en zien dat digitale zorg van toegevoegde waarde kan zijn, maar we willen wel graag weten welke digitale zorg aantoonbaar van toegevoegde waarde is in de huisartsenpraktijk. Zodat je als huisarts weet waar je het beste mee aan de slag kan gaan.

In maart 2023 zijn de resultaten van dit onderzoek, uitgevoerd door de Universiteit Maastricht, gepubliceerd. De onderzoekers hebben gefocust op 4 toepassingen van digitale zorg: het e-consult, het videoconsult, telemonitoring en digitale zelftriage. Een positieve uitkomst vinden we als LHV dat eens te meer het belang van de behandelrelatie naar voren komt. Digitaal contact blijkt het beste te werken tussen patiënt en de eigen huisarts. Ook werkt de hybride-op-maat-aanpak het beste, waarbij wordt gekeken naar wat er het beste bij de betreffende patiënt(engroep) past: digitaal of niet-digitaal. Dat werkt dus beter dan digital first waarbij iedereen in eerste instantie hetzelfde digitale contactaanbod krijgt.   

Helaas bieden de uitkomsten nog weinig houvast voor in de praktijk. Er is te weinig bekend over welke toepassingen het best bruikbaar zijn voor huisarts en patiënt. De uitkomsten vertellen ons evenmin welke impact e-health kan hebben op werkdruk en werkplezier, of het kosteneffectief is en of het kan helpen met de krapte aan huisartsen en personeel. De data die nodig zijn om hierover stevige conclusies te trekken, blijken er (nog) niet te zijn.  Lees meer over de uitkomsten van dit onderzoek of lees het volledige rapport.

Jouw belangen verdedigd

Veel partijen in de zorg zijn bezig met e-health. Wij behartigen jouw belangen als huisarts bij deze partijen. Zodat zij weten wat haalbaar en gewenst is vanuit de huisartsenzorg en waar jij als huisarts in jouw contact met de patiënt mee geholpen bent en waar juist niet.

Zo voeren we overleg met de overheid (het ministerie van VWS) en met Zorgverzekeraars Nederland over hun beleid ten aanzien van e-health. Verder overleggen we vanuit onze regionale overlegteams met zorgverzekeraars over e-healthmodules in huisartsencontracten. Ook hebben we namens huisartsen overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over hun toetsingskader e-health en met het RIVM over hun e-healthmonitor.

Nieuws

Welke e-healthtools zijn het meest effectief? Welke zijn goed bruikbaar in de huisartsenpraktijk? In opdracht van LHV, NHG, InEen en

Huisartsen hebben sinds de start van de coronapandemie nog meer ervaring opgedaan met e-health dan daarvoor. Er blijft echter veel

Meer nieuws