Spring naar content

Telemonitoring in de thuissituatie

Telemonitoring gaat over het volgen van de gezondheidssituatie van een patiënt, waarbij de patiënt zelfmetingen doet en die deelt met een zorgprofessional volgens een afgesproken beleid. Heb jij patiënten waarbij het ziekenhuis of jouw huisartsenpraktijk telemonitoring inzet? Weet jij wat er dan van jou als huisarts wordt verwacht? Onze belangrijkste aandachtspunten lees je op deze pagina en in het paper onderaan deze pagina.

De inzet van telemonitoring van patiënten in de thuissituatie neemt toe. Soms gaat het daarbij om telemonitoring bij patiënten die vervroegd ontslagen worden uit het ziekenhuis. Soms gaat het om ziekenhuisverplaatste zorg, waarbij de zorg dus nog wel door het ziekenhuis wordt geleverd, maar dan in de thuissituatie. In andere gevallen gaat het om telemonitoring bij chronische patiënten, die vallen onder de reguliere huisartsenzorg.

Goede afspraken tussen eerste en tweede lijn zijn onmisbaar. We zien dat het nu te vaak onduidelijk is voor patiënten, huisartsen en wijkverpleegkundigen wie het aanspreekpunt is voor de patiënt, wie welke verantwoordelijkheid heeft, hoe je als zorgprofessionals onderling kunt afstemmen enzovoort.

Daarom hebben we als LHV en V&VN (de vereniging van verpleegkundigen en verzorgden) geformuleerd wat er vanuit ons – vanuit de eerste lijn – nodig is om telemonitoring verantwoord in te kunnen zetten bij patiënten.

Onze belangrijkste punten zijn:

Samenwerking tussen zorgprofessionals:

 • Maak als zorgverleners onderling duidelijke afspraken over wie de hoofd-/regiebehandelaar is, wie waarvoor medisch verantwoordelijk is, wie de uitkomsten van de zelfmetingen monitort, e.d.
 • Die afspraken moeten voor 7×24 uur zijn gemaakt, dus ook de zorgprofessionals tijdens avond-, nacht- en weekenduren moeten op de hoogte zijn.

Technologie:

 • Er is meer informatie nodig over de mogelijkheden en onmogelijkheden van telemonitoring: wat is effectief, wat zijn mogelijke bijwerkingen en belemmeringen. Zodat we alleen telemonitoring inzetten die doelmatig is en haalbaar is voor patiënt en zorgprofessionals.
 • De gebruikte technologie moet kunnen signaleren als er kritische waarden worden overschreden. 
 • De gebruikte technologie moet betrouwbaar zijn. De privacy en security van persoons- en meetgegevens moet gegarandeerd zijn en gegevens moeten veilig kunnen worden uitgewisseld.
 • Telemonitoring moet voldoende en efficiënt zijn te integreren in bestaande werkprocessen en niet leiden tot een verhoging van administratieve lasten.

Betrokkenheid patiënt:

 • Het inzetten van telemonitoring moet een gezamenlijk besluit zijn van de zorgprofessional(s) en de patiënt.
 • Er moeten duidelijke afspraken zijn tussen patiënt  en de verantwoordelijke zorgprofessional hoe ze contact met elkaar hebben als er kritische waarden worden onder- of overgeschreden.
 • Patiënten (en eventuele mantelzorger) moeten goede informatie, instructie en voorlichting krijgen, die ze ook begrijpen en kunnen uitvoeren.
 • Voor de patiënt (en eventuele mantelzorger) moet duidelijk zijn wat te doen bij (acute) medische of verpleegkundige vragen en wat te doen bij technische vragen/behoefte aan een helpdesk.

Bekostiging:

 • De financiële dekking van de werkzaamheden moet geregeld zijn voordat de telemonitoring wordt gestart.

Lees al onze aandachtspunten in het Position paper Telemonitoring in de thuissituatie, van de LHV en V&VN

Lees de paper