Spring naar content

Waarneming binnen de apotheekhoudende praktijk

Ieder jaar, met name voor de zomervakantie, krijgt de LHV ledenvragen over de waarneming van het apotheekdeel door een ingehuurde waarnemer.

Nu de zomerperiode weer nadert, beantwoorden wij hieronder twee veelgestelde vragen over dit onderwerp:

  • Wat houdt het in dat de waarnemer “bekwaam” moet zijn?
  • Hoe zijn fouten tijdens waarneming verzekerd?

Bekwaamheid

Zowel praktijkhouder als waarnemer dient overtuigd te zijn van de bekwaamheid van de waarnemer om de werkzaamheden die de praktijkhouder normaliter verricht binnen de apotheek, uit te voeren. Daarbij zijn er drie basisvereisten:

  1. Ervaring met het uitvoeren van dergelijke werkzaamheden.
  2. De waarnemer moet de vereiste inhoudelijke (farmaceutische) kennis hebben om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.
  3. Kennis bij de waarnemer van de Beroepsnorm “Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsen”. 

Er zijn geen formele normen om de bekwaamheid voor wat betreft kennis aan te toetsen. De nascholingseis uit de Beroepsnorm “Farmaceutische zorgverlening door apotheekhoudende huisartsen” kan hierin richting geven (Hoofdstuk 6.2, thans 30 uren farmaceutisch-inhoudelijk geaccrediteerde nascholing per vijf jaar).

Wanneer de praktijkhouder en de waarnemer niet beiden overtuigd zijn van de bekwaamheid van de waarnemer, zal de waarneming voor het apotheekdeel op een andere manier moeten worden geregeld. Je kunt hierover bijvoorbeeld afspraken maken met naburige apotheekhoudende huisartsenpraktijken.

Verzekering apotheekwerkzaamheden

Wanneer de waarnemer bij de uitvoering van de apotheekwerkzaamheden een fout maakt waardoor een patiënt schade lijdt, is het van groot belang dat die schade gedekt is door een verzekering. Dat kan de verzekering zijn van de waarnemer zélf of de verzekering van de praktijkhouder. Eerder is ons gebleken dat er soms sprake was van “dekkingsgaten”, in die zin dat het risico zowel niet verzekerd kon worden via de verzekering van de waarnemer, als ook niet via de praktijkhouder.

Daarom heeft de LHV diverse partijen gevraagd hun mogelijkheden op dit gebied uit te breiden, zodat er in de meeste gevallen een goede dekking te vinden zal zijn. Dit hetzij via de verzekering van de waarnemer, hetzij via de verzekering van de praktijkhouder. De mogelijkheden bij drie grote verzekeraars / intermediairs hebben wij voor jou op een rijtje gezet. Overigens maken de nagenoemde partijen een onderscheid in de situatie van zuivere waarneming en praktijkmedewerking door de waarnemer. Er is – kort gezegd – sprake van zuivere waarneming indien er sprake is van geheel of gedeeltelijke vervanging om de continuïteit van praktijkvoering te waarborgen en van praktijkmedewerking wanneer er géén sprake is van zuivere waarneming.

Klik op één van de verzekeringen voor meer informatie

Wanneer je je verzekeringen bij een andere partij hebt ondergebracht, adviseren wij je om na te gaan hoe dit bij jouw verzekeraar is geregeld. Ons zeer dringende advies is om als praktijkhouder en waarnemer goed na te gaan of er sprake is van een goede verzekeringsdekking van de farmaceutische werkzaamheden van de waarnemer (zowel in de situatie dat er sprake is van zuivere waarneming als van praktijkmedewerking).

Waarneemovereenkomsten apotheekhoudende huisartsenpraktijk

De LHV heeft voor haar leden modelovereenkomsten voor apotheekhoudende huisartsen bij het inhuren van een waarnemer voor (tevens) de farmaceutische werkzaamheden. Je kunt deze overeenkomsten eenvoudig opmaken via de LHV-generator voor waarneemcontracten.

De modelovereenkomst gaat ervan uit dat het primair aan de waarnemer is om de eigen werkzaamheden binnen de apotheek mee te verzekeren op de eigen polis, maar dat op de praktijkhouder de plicht rust om de waarnemer mee te verzekeren, voor zover deze dit risico niet zelf binnen zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering kan meeverzekeren.