Spring naar content

Geschillencommissie

Heeft u als zorgverlener een conflict met de zorgverzekeraar over de zorgcontractering? Dan kunt u terecht bij de Onafhankelijke Geschilleninstantie voor Geschillenoplossing en -beslechting Zorgcontractering. Dat is sneller, gemakkelijker en goedkoper dan de rechter inschakelen. Op deze pagina leest u wat de geschilleninstantie voor u doet.

Welke geschillen worden behandeld?

De geschillencommissie behandelt veel verschillende soorten geschillen. U kunt zich bijvoorbeeld tot de commissie richten wanneer:

  • U het niet eens bent met de algemene voorwaarden
  • U samen met de verzekeraar niet uit het tarief voor een M&I komt
  • U niet kunt overstappen naar een andere preferente zorgverzekeraar
  • U van mening bent dat het geboden tarief niet kostendekkend is

Twijfel u of u uw geschil kunt melden bij deze commissie, neem dan contact op met de LHV.

Geschilleninstantie

U kunt bij de Geschilleninstantie terecht tijdens de onderhandelingsfase en nadat het contract gesloten is. Er wordt gewerkt met 3 vormen van bemiddeling: mediation, een bindend advies of arbitrage.

De geschillencommissie wordt uitgevoerd door het Nederlands Arbitrage Instituut. Op de website van het Nederlands Arbitrage Instituut vindt u meer informatie over de werkwijze en de kosten. Voor kleine zorgaanbieders is er een tegemoetkoming in de kosten.