Spring naar content

Goodwill bij een apotheekhoudende praktijk

Bij overname van een apotheekhoudende huisartsenpraktijk wordt over het algemeen goodwill gevraagd voor het apotheekgedeelte. Het bedrag is een onderhandelingskwestie tussen de kopende en verkopende partij. Wel kunnen we u wat uitleg geven over de componenten die hierbij een rol spelen.

De berekening van de goodwill wordt over het algemeen niet gerelateerd aan de winst uit de apotheek, maar aan de bruto continue jaaromzet van de apotheek. Het brutobedrag is namelijk neutraler dan de winst.

Componenten voor het berekenen van goodwill

Bij het berekenen van de bruto continue jaaromzet van de apotheek worden de volgende zaken meegenomen:

  1. De inkomsten uit gedeclareerde zorgprestaties die binnen de basisverzekering vallen
  2. De prijzen die bij de zorgverzekeraars zijn gedeclareerd voor afgeleverde geneesmiddelen
  3. De rechtstreeks bij patiënten gedeclareerde geneesmiddelen, zoals zelfzorgmiddelen

De optelsom van 1 t/m 3 kan worden verminderd met de inkoopkosten (of de kostprijs) van alle geneesmiddelen.

Volgrecht

Het is mogelijk om in de overname-overeenkomst bepalingen op te nemen over het doorverkopen van het apotheekgedeelte. Doet u dit op korte termijn na de overdracht? Dan kan de voormalig praktijkeigenaar aanspraak maken op compensatie van de eventuele meeropbrengst. Dit heet volgrecht. Bijvoorbeeld:

  • Verkoop binnen 1 jaar: recht op 80% van de meeropbrengst
  • Verkoop binnen 2 jaar: recht op 60% van de meeropbrengst
  • Verkoop binnen 3 jaar: recht op 40% van de meeropbrengst etc

Dit is dus slechts een voorbeeld. Uiteraard kunt u over deze percentages met elkaar onderhandelen.

Laat u adviseren

Wilt u een apotheekhoudende praktijk gaan overnemen of overdragen? Vraag dan advies aan een onderhandelaar/adviseur die ervaring heeft met het begeleiden van dit soort trajecten. En die goed op de hoogte is van de goodwillvergoedingen die in de praktijk betaald worden.

Wij staan voor u klaar

Als apotheekhoudend huisarts heeft u in een aantal gevallen andere vragen dan uw huisartscollega’s zonder apotheek. Wat komt er kijken bij de start van een apotheekhoudende praktijk, hoe zit het met het vragen van goodwill bij praktijkovername en hoe werkt de vergunningaanvraag? De Apotheekhoudende afdeling van de LHV helpt u graag bij deze vragen. Lees meer over het lidmaatschap voor apotheekhoudend huisartsen.