Spring naar content

Goodwill

Bij het overdragen van een huisartspraktijk wordt geregeld goodwill gevraagd en betaald. Dit is de vergoeding voor de niet-materiële waarde van een huisartsenpraktijk. De LHV is tegen het vragen van goodwill bij een praktijkoverdracht. Op deze themapagina lees je wat goodwill precies inhoudt, wanneer je ermee te maken kunt krijgen en waarom we tegen zijn.

Goodwill in de huisartsenpraktijk

Bij goodwill betaal je naast de materiële waarde zoals het pand of de inventaris ook voor de immateriële waarde van de praktijk. Je kunt dan denken aan het patiëntenbestand of de ligging van de praktijk.

Bij de overname van een praktijk is het toegestaan om goodwill te vragen of te betalen. Bij een apotheekhoudende praktijk is het meestal zelfs gebruikelijk om goodwill te vragen voor het apotheekgedeelte.

Wil je een praktijk overnemen? Vraag dan aan het begin van het overnameproces naar goodwill. Zo kom je verderop in het proces niet voor verrassingen te staan. Ben je van plan goodwill te vragen bij overdracht van je praktijk? Informeer de overnemende huisarts dan aan het begin van het proces over jouw intentie en de hoogte van het bedrag. Als je te lang wacht met het benoemen van goodwill, loop je het risico dat een potentiële overnemer alsnog afhaakt. Door voor de overname een intentieverklaring met elkaar op te stellen voorkom je teleurstellingen.

Standpunt van de LHV

Wij zijn tegen het vragen van goodwill bij een praktijkoverdracht omdat het:

  • geen drempel mag opwerpen voor jonge huisartsen om zich te vestigen
  • kan leiden tot problemen in de samenwerking tussen huisartsen
  • een negatieve invloed heeft op de kwaliteit van zorg

Ook de overheid en zorgverzekeraars zijn tegen het vragen van goodwill bij de overdracht. Er is echter geen wettelijk verbod op het vragen van goodwill. Dat betekent dat je zelf mag bepalen of je goodwill wilt vragen of betalen. Wij kunnen en mogen geen goodwillverbod opleggen. Zie ook de veelgestelde vragen (onder de tijdlijn).

In de LHV-Ledenraad is ons goodwill-standpunt officieel vastgesteld. Dit standpunt gaat alleen over het basispakket van zorg dat alle Nederlandse huisartsen leveren. Bij het leveren van bijzondere huisartsgeneeskundige zorg vinden wij dat er wél een meerwaarde van de praktijk wordt gecreëerd. En dat die in geld is uit te drukken, omdat dit vraagt om extra scholing, deskundigheidsbevordering en een aangepaste praktijkvoering.

Achtergrondinformatie standpunt goodwill

In 2007 is in de LHV-Ledenraad het standpunt aangenomen dat we tegen het betalen van goodwill zijn bij praktijkoverdracht. In 2016 hebben we een rondgang door het land gemaakt om te kijken of het standpunt nog voldoende actueel is en gedragen wordt door de leden.

Na discussies met praktijkhouders en waarnemers in het land, met onze Ledenraad en met stakeholders als de VvAA, blijkt dat huisartsen in meerderheid tegen het vragen van goodwill zijn. De beroepsgroep is het meest gebaat bij een principieel nee. Het standpunt uit 2007 blijft daarmee ongewijzigd.

Download het standpunt en de achtergrondnotitie bij het standpunt.

Bekijk ook

  • Goodwill apotheekhoudende praktijk

    Bij een apotheekhoudende praktijk is het meestal gebruikelijk om goodwill te vragen voor het apotheekgedeelte. Welke componenten spelen hierbij een rol? En wat is het volgrecht?

  • Klein stukje geschiedenis

    Meer weten over de ontwikkelingen rondom goodwill in het verleden? We hebben de geschiedenis van goodwill in de huisartsenzorg kort voor u op een rijtje gezet.

Meer informatie