Spring naar content

Praktijkverhaal Arnhem: ‘De praktijk van de toekomst biedt nieuwe mogelijkheden’

Onze Huisartsen Coöperatie U.A doet er alles aan om praktijkhouders in de regio Arnhem te ontzorgen. Het verhaal van Carien Kloek, huisarts in Doesburg en bestuurslid, en Clary te Velde, manager ketenzorg van deze coöperatie, over de aanpak van het huisartsentekort in Arnhem.

De stad Arnhem groeit, maar het aantal huisartsen groeit onvoldoende mee. Waarnemend huisartsen ervaren een drempel om praktijkhouder te worden. De huisvesting voor praktijken is soms ook een bottleneck. In Arnhem wordt op al deze punten actie ondernomen. Huisartsen worden begeleid in de stap naar het praktijkhouderschap en praktijkhouders worden ondersteund en ontzorgd.

Hoe zorgen we ervoor dat alle regio’s voldoende huisartsen hebben? Wij lobbyen hard bij de landelijke en regionale beleidsmakers en politiek. Er zijn ook dingen die je als huisarts zelf kunt doen. In deze interviewreeks lees je welke stappen jouw collega-huisartsen en hun lokale partners zetten, om maatregelen te treffen in hun regio.

Hoe zit het met het huisartsentekort in jullie regio?

“Het probleem van het huisartsentekort is het meest urgent in de stad Arnhem. Er wordt enorm gebouwd, daardoor komen er binnen een paar jaar 7.000 inwoners bij. Die hebben allemaal een huisarts nodig, en dat terwijl er nu al veel mensen zijn die geen huisarts kunnen vinden.”

Inventarisatie onder 70 huisartsen

In het voorjaar van 2020 hebben we de situatie precies in kaart gebracht. We hebben alle 70 huisartsen in de stad gevraagd hoe hun huidige situatie is, of ze willen groeien, of en wanneer ze een opvolger nodig hebben en tegen welke moeilijkheden ze aanlopen. Zo hebben we een beeld gekregen van de huidige knelpunten en de knelpunten die we de komende vijf jaar kunnen verwachten.”

“Het is duidelijk dat er meer huisartsen nodig zijn. Maar waar halen we die vandaan? Voor waarnemers blijkt het op dit moment een hele stap om een praktijk over te nemen of te starten. We zien dat veel waarnemers die beslissing uitstellen. Daarin hebben we dus ook iets op te lossen.”

Ondersteunen en ontzorgen

“Als coöperatie doen we ons best om de drempel naar het praktijkhouderschap te verlagen en de last van een eigen praktijk te verlichten. We ondersteunen en ontzorgen waar we kunnen. Praktijkhouders kunnen veel administratieve, organisatorische, inkoop- en ict-zaken aan ons overlaten, ook detacheren we bijvoorbeeld POH’s ggz.”

Investeren in contact met waarnemers

“Daarnaast investeren wij in het contact met waarnemers in onze regio. Daar krijgen we betrokkenheid voor terug. Waarnemers zijn vertegenwoordigd in de raad van afvaardiging en kunnen ook in het bestuur van de coöperatie. Hun vragen en problemen zijn voor ons dus ook belangrijk. Het afgelopen jaar hebben we een webinar gehouden met als thema ‘Praktijk van de toekomst’. Het ging over digitale zorg en over nieuwe manieren om de huisartsenzorg te organiseren. We merken dat jonge huisartsen daar erg in geïnteresseerd zijn.”

“De meeste waarnemers hebben de wens om op den duur een eigen praktijk te hebben. Daar willen ze dan wel moderne technieken en middelen bij inzetten. Als huisartsencoöperatie staan we daarvoor open. We lopen nu al aardig voorop als het gaat om toepassing van ict en hebben daar goed contact over met de zorgverzekeraar. Die is ook bereid om te investeren in nieuwe, digitale zorgconcepten.”

Spreken over huisvesting

“We zijn op dit moment in gesprek met een aantal waarnemers die een nulpraktijk willen starten in Arnhem. Patiënten genoeg, maar het grote probleem is de huisvesting. Wij denken heel graag mee over oplossingen. We zijn daarover in gesprek met de gemeente en die brengt ons in contact met projectontwikkelaars. Ontwikkelaars die bezig zijn met een nieuwe wijk of wijkuitbreiding bellen ons inmiddels zelf al op. Als we als huisartsencoöperatie van ons laten horen, legt dat meer gewicht in de schaal dan als een individuele huisarts iets zegt.”

Hoe wordt jullie aanpak gefinancierd?

“We steken er vooral tijd in. Het vraagstuk van het huisartsenkort valt onder het management van de ketenzorg en de zorg voor dagpraktijken. De bekostiging daarvan gaat via O&I-gelden. De zorgverzekeraar vindt het net zo belangrijk als wij om dit probleem aan te pakken.”

Wat levert jullie aanpak op?

“Voor echte resultaten is het nog te vroeg, we zijn momenteel met een paar duo’s in gesprek die een nieuwe praktijk in Arnhem willen starten. Het zijn mensen die echt zin hebben om te pionieren. Als er twee duo’s van start gaan, zijn we heel blij. Wat we heel duidelijk merken, is dat we door het probleem in kaart te brengen en op de agenda te zetten, een trein in beweging hebben gebracht. Alle betrokkenen zijn zich bewust van het tekort aan huisartsen in Arnhem en zien dat we dit gezamenlijk moeten aanpakken.”

Tip voor andere regio’s?

“Vraag de huisartsen in je regio wat hun behoeften zijn, waar ze mee geholpen kunnen worden. Breng de problemen in kaart en zoek contact met partijen die kunnen bijdragen aan oplossingen, zoals de gemeente en de zorgverzekeraar. Kijk hoe je samen kunt optrekken en welke nieuwe mogelijkheden er zijn op het gebied van e-health en ict om vraagstukken op te lossen. Wij merken dat de jonge generatie huisartsen daar erg in is geïnteresseerd.”

Bekijk ook de andere praktijkvoorbeelden Huisartsentekorten