Spring naar content

‘De gemeente verwijst me naar Funda in business’

Mark Pul, huisarts in Doornspijk, overweegt de praktijk van een collega in het nabijgelegen ’t Harde over te nemen na diens pensionering. Niet alleen omdat ondernemen hem wel ligt, maar vooral om te voorkomen dat er binnen zijn hagro straks 2500 patiënten geen huisarts kunnen vinden. Belangrijke voorwaarde: dan moet er wel huisvesting zijn te vinden die toekomstperspectief biedt.

Type praktijk: solopraktijk
Gevestigd in: ’t Harde
Aantal huisartsen: 2
Aantal medewerkers: 5
Aantal patiënten: 2500
Huidige huisvesting: in de plint van een appartementencomplex
Oppervlakte: 75 m2
Huisvestingsproblematiek sinds: enkele jaren

Waar loop je tegenaan?

‘Een collega in ’t Harde met een solopraktijk, die over drie jaar met pensioen gaat, kan geen opvolger vinden. Onze hagro ziet het probleem aankomen. Wij kunnen niet zomaar de zorg voor 2500 extra patiënten op ons nemen.

Ik zoek dus zelf mee naar een oplossing, meer specifiek: naar nieuwe huisartsen en vooral naar een nieuwe locatie. Dat laatste is nodig om de praktijk toekomstperspectief te geven. Het huidige pand biedt geen mogelijkheden voor groei in de toekomst. Dat is wel nodig, want er is in ’t Harde namelijk ook een duo-praktijk waarvan de praktijkhouders over een aantal jaren met pensioen gaan. We willen de mogelijkheid openhouden om op termijn toe te werken naar een groepspraktijk waar straks alle inwoners van ’t Harde terechtkunnen.’

Wat heb je tot nu toe ondernomen?

‘Ik kijk heel geregeld op Funda Business, maar de ruimte is schaars. De gemeente verwijst ook naar Funda en heeft één keer gewezen op een vrijkomend winkelpand, maar dat had nauwelijks daglicht. De gemeente voelt de urgentie niet. Het gaat allemaal heel traag. We hebben ruimte gevraagd in een nieuwbouwplan, maar krijgen dat niet.

In Kampen is een aantal jaren geleden hetzelfde gebeurd: er werd een grote nieuwbouwwijk gebouwd en aan alles werd gedacht – winkels, scholen – behalve aan de huisartsenzorg. Ja, 35 vierkante meter – dat was alles. Het gevolg: allemaal patiënten die niet op naam waren ingeschreven bij een huisarts – de zogeheten noni’s. Dat is uiteindelijk opgelost doordat zich buíten de nieuwbouwwijk een nieuwe huisarts heeft gevestigd.’

Wat heb je nodig om de huisvestingsprobleem op te lossen en van wie?

‘De gemeente denkt dat de praktijken in Elburg en Doornspijk de zorg voor mensen uit ’t Harde wel zullen overnemen en heeft geen idee wat “noni” betekent. Alle wethouders zitten nota bene in mijn praktijk en ik heb ze er allemaal op aangesproken dat er grond nodig is voor een nieuwe praktijk, maar verder dan “we zullen ernaar kijken” komt het niet. Daarom heb ik ook regelmatig contact met een makelaar en een financier om te kijken wat mogelijk is.

Samenwerking met de zorgverzekeraar voor nieuwe huisvesting zie ik niet zitten vanwege mijn ervaringen in het onderhandelteam voor de huisartsenzorg. Ik wil mij voor nieuwe huisvesting niet afhankelijk maken van de zorgverzekeraar.’

Hoe kijk je naar de toekomst?

‘Ik denk dat het dan helemaal een drama is in de huisartsenzorg, mede door huisvestingsproblemen. De vraag is of we dan nog werken met op naam ingeschrevenen, of dat je op aanmelding door een huisarts wordt gezien. Krappe behuizing levert veel problemen op, ook doordat je geen extra personeel kunt aannemen. Veel sectoren kampen momenteel met personeelsgebrek, maar in de huisartsenzorg kun je daardoor écht situaties van leven of dood krijgen.’

Dit doet de LHV

We brengen in kaart hoe groot het huisvestingsprobleem landelijk en regionaal is. Hiervoor hebben we in juli/augustus 2021 interviews gehouden, gevolgd door een landelijke enquête in september 2021. De landelijke resultaten gebruiken we voor de gesprekken met partijen die een rol hebben in het zorgen voor toekomstbestendige en betaalbare huisvesting. De regionale uitkomsten geven de regio’s en de huidige LHV-huisartsenkringen handvatten voor de lokale aanpak.

Bekijk ook de andere ervaringen over huisvestingsproblemen

Vraag direct advies aan onze bouwadviseur bouwadvies@lhv.nl of 085 - 04 80 111