Spring naar content

Aanvullend op de huisartsen

Het is begonnen als pilot, nu is het de standaard werkwijze in de praktijk van Peter Meulesteen: vier verpleegkundig specialisten werken er drie dagen per week. Ze zijn goed inzetbaar voor ouderenzorg of voor de zorg aan dak- en thuislozen. Niet als vervanging van, maar als aanvullend op de huisartsen.

Wat is jullie oplossing?

“Wij zitten in een achterstandswijk in Eindhoven, in 2006 benoemd tot ‘Vogelaar-wijk’. Onze praktijk is verdeeld over drie gezondheidscentra in de wijk, om de zorg zo dicht mogelijk bij de mensen te kunnen brengen. De meeste patiënten zijn van niet-Nederlandse afkomst en hebben veel problemen. We hebben ook een locatie in het centrum van Eindhoven, waar vooral veel expats komen. Daarnaast verlenen we huisartsenzorg aan dak- en thuislozen. Op elk van onze locaties werken we nauw samen met andere zorgverleners en het sociale domein. Dat vinden we heel belangrijk.

Sinds 2006 hebben wij als praktijk een aantal verpleegkundig specialisten in dienst. Het is begonnen als pilot, maar nu is het onze standaard werkwijze. Het zijn er vier en ze werken allemaal drie dagen per week. Afhankelijk van hun ervaring zijn ze bijvoorbeeld heel goed inzetbaar voor ouderenzorg of voor zorg aan dak- en thuislozen. We zien ze niet als vervanging van de huisartsen, maar als aanvullend op de huisartsen. Ze kunnen bijvoorbeeld beter dan wij de verbinding leggen tussen cure en care. En ze zijn heel toegankelijk.”

In achterstandswijken heb je juist ook verpleegkundig specialisten nodig

Wat levert het op?

“De inzet van verpleegkundig specialisten levert veel op, zowel voor henzelf als voor patiënten en ons als huisartsen. Ze werken geheel zelfstandig en draaien mee in de spreekuren. Omdat zij de patiënten met eenvoudiger kwalen zien, zien wij alleen nog de patiënten met complexere problemen. Dat maakt het werk niet alleen interessanter, ik denk ook dat huisartsen daar nu juist voor zijn opgeleid. Voor het management van de praktijk hebben we jaren geleden al een praktijkmanager aangesteld. Met z’n allen vormen we een prachtig team. De patiënten hebben daar zeker ook baat bij. Op deze manier creëren we rust en tijd en kunnen we maatwerk in zorg leveren.”

Zijn er uitdagingen of dingen die beter kunnen? 

“Er is op veel plaatsen in het land een tekort aan personeel. Bij ons ook. Niet alleen aan huisartsen, maar ook aan ondersteunend personeel. Huisartsenpraktijken in achterstandswijken hebben vaak te maken met agressie en dreiging van agressie; dat maakt het werk hier extra zwaar. Daardoor is het moeilijk om mensen vast te houden. Er zijn de laatste tijd geen grote incidenten in onze gezondheidscentra geweest, maar we moeten altijd alert blijven en de veiligheid van medewerkers en patiënten in de gaten houden.”

Is het een structurele oplossing, ook financieel?

“Het is een hele kunst om niet alleen huisarts, maar ook ondernemer te zijn. Je moet de zorg goed organiseren én financieel slim regelen. Daar hebben we gelukkig ook de praktijkmanager voor. Wij hebben als praktijk veel geïnvesteerd in de inzet van verpleegkundig specialisten. Op dit moment zijn we in gesprek met de zorgverzekeraars voor de vergoeding van de zorg aan dak- en thuislozen. Ik heb goede hoop dat we daaruit gaan komen.

Ik denk dat wij hebben bijgedragen aan de doorbraak van de verpleegkundig specialisten in de huisartsenpraktijk. Voor de zorg aan kwetsbare patiënten zien wij duidelijk de meerwaarde van verpleegkundig specialisten naast die van de huisarts.”

Vanuit de LHV:

Opleiden, in dienst nemen en financieren

  • De verpleegkundig specialist mag zelfstandig voorbehouden handelingen indiceren, uitvoeren en delegeren. Hij of zij neemt anamnese af, doet lichamelijk onderzoek, stelt een diagnose en mag medicijnen voorschrijven. De verpleegkundig specialist heeft een opleiding hbo-verpleegkunde, gevolgd door een masteropleiding van drie jaar.
  • Download het volledige competentieprofiel van de verpleegkundig specialist.
  • Voor informatie over het opleiden, in dienst nemen en financieren van een verpleegkundig specialist of physician assistant verwijzen wij u naar de stichting KOH.
  • De LHV is van mening dat de inzet van een verpleegkundig specialist of physician assistant kostendekkend moet zijn voor een huisartsenpraktijk.