Spring naar content

Verwijswijzer in Rotterdam

De Verwijswijzer is een website gemaakt voor huisartsen, medewerkers van huisartsenpraktijken en patiënten, die antwoord geeft op vragen over bijvoorbeeld wonen en leefomgeving, reizen, hulp bij ziekte, werk en uitkeringen. De Rotterdamse huisarts Bette van Melle vindt de website een uitkomst. Ze verwijst er vaak naar als mensen met niet-medische problemen bij haar komen.

Wat is jullie oplossing?

“Onze huisartsenpraktijk zit in een achterstandswijk. Veel patiënten kampen met sociaal-maatschappelijke problemen, maar hebben vaak geen idee bij wie ze daarmee terecht kunnen. Ze kennen de weg niet naar instanties die hen kunnen helpen of raken verdwaald in de bureaucratie. Dat heeft een negatief effect op hun gezondheid.

Als huisarts ken ik het sociale domein ook niet precies, maar daarom is de Verwijswijzer zo’n uitkomst. Ik laat de patiënt op de computer de website zien, met de thema’s waaronder alle nadere informatie te vinden is. Ik schrijf de naam van de website op een briefje en geeft dat aan de patiënt mee. Soms print ik nog wel eens een formulier uit, maar dat is het. De patiënt kan dan thuis, al of niet met hulp van familie, opzoeken en nalezen wat hij nodig heeft.

De Verwijswijzer is een van mijn basisinstrumenten geworden. De website is in eenvoudig Nederlands opgesteld en heeft ook een voorleesfunctie. De Verwijswijzer legt op een simpele manier uit welke regelingen er zijn, bijvoorbeeld op het gebied van de zorgwetgeving, en hoe je daarvan gebruik kunt maken. De website is ontwikkeld door Leer Zelf Online, een stichting die gespecialiseerd is in e-learning voor kwetsbare groepen, in opdracht van de Fondsen voor Achterstandswijken Rotterdam, Utrecht, Delfland/ Schieland/ Westland, en Amsterdam/ Almere. Maar hij is toegankelijk voor alle huisartsen en patiënten in Nederland.”

De Verwijswijzer is een van mijn basis-instrumenten geworden

Wat levert die oplossing op?

“De winst voor de patiënt is dat de Verwijswijzer laat zien waar hij terecht kan met problemen, welke loketten er zijn en hoe hij hulp kan aanvragen. Daarmee vergroot de Verwijswijzer het doe-vermogen van de patiënt. De winst voor mij als huisarts is dat ik weet in welke situatie de patiënt zit. Ik kan hem helpen om via de website de juiste zorg op de juiste plek aan te vragen. Door sociaal-maatschappelijke vragen terug te brengen naar het sociale domein, creëer je als huisarts ruimte om het over de medische problemen en vragen te hebben. Want dat zijn de vragen waar je als huisarts iets mee kunt.”

Zijn er uitdagingen of dingen die beter kunnen?

“Het is niet zo dat de Verwijswijzer dé oplossing is voor de hoge werkdruk, maar het helpt wel. Het zou fijn zijn als de website nog beter aansluit bij de vragen die er bij patiënten leven, zoals op dit moment over corona en vaccinaties. Daar zijn onze assistentes nu heel veel tijd mee kwijt. En dat terwijl wij niet meer doen dan overheidsbeleid uitvoeren. Natuurlijk kunnen mensen ook terecht op de websites van RIVM en GGD, maar die informatie is voor velen te moeilijk. Het mooie van de Verwijswijzer is dat de teksten zo eenvoudig en begrijpelijk zijn.”

Is dit een duurzame oplossing?

“Het is zeker een structurele oplossing, want de Verwijswijzer bestaat al jaren en wordt ook telkens geactualiseerd. De website is heel praktisch, laagdrempelig en goed toepasbaar, zeker voor huisartsen in het gebied van de betrokken achterstandsfondsen, maar ik denk dat veel van de algemene informatie net zo relevant is voor huisartsen in andere gemeenten. Dus kijk vooral eens op Verwijswijzer.nl.”

Meer informatie

  • Kijk voor meer informatie op www.verwijswijzer.nl
  • In de LHV Aanbodwijzer ziet u wat basishuisartsenzorg is en wat niet. Met andere woorden: wat u moet doen en wat u mag doen. Is het geen basishuisartsenzorg? Dan vertelt de LHV Aanbodwijzer dat u niet zelf aan de slag hoeft en waar de zorg mogelijk wel thuishoort.