Spring naar content

LHV Aanbodwijzer

Vraagt u zich weleens af of een bepaald verzoek wel of niet op uw bord hoort? En of u wel of niet met een zorgvraag aan de slag moet gaan? De LHV Aanbodwijzer is een praktische online tool die u helpt keuzes te maken.

In de LHV Aanbodwijzer ziet u wat basishuisartsenzorg is en wat niet. Met andere woorden: wat u moet doen en wat u mag doen. Is het geen basishuisartsenzorg? Dan vertelt de LHV Aanbodwijzer dat u niet zelf aan de slag hoeft en waar de zorg mogelijk wel thuishoort.

Als iets geen basishuisartsenzorg is, betekent dat niet dat u deze zorg niet mág leveren. Heeft u tijd, ruimte, bekwaamheid en plezier in het uitvoeren van extra taken? Dan kunt u dat organiseren als aanvullend of bijzonder aanbod tegen een speciaal tarief. De LHV Aanbodwijzer maakt u ervan bewust dát u extra taken op zich neemt. 

In de LHV Aanbodwijzer vindt u:

  • Een praktisch stroomschema
  • Alle soorten hulpvragen
  • Inzicht in wat moet en wat mag
  • Praktijkvoorbeelden

Meer Tijd voor de Patiënt

De LHV Aanbodwijzer is ontwikkeld door de werkgroep Meer tijd voor de patiënt en is één van de oplossingen voor het creëren van meer tijd. Voor andere oplossingen gaat u naar www.meertijdvoordepatient.nl

Ook interessant

Kwetsbare patiënten zoals ouderen wonen in toenemende mate in een geclusterde (kleinschalige) woonzorginstelling. In de LHV-leidraad Kleinschalige woonvormen leest u welke zorg u wel en niet kunt bieden en onder welke voorwaarden.

Oudere patiënten wonen langer thuis of verblijven in kleinschalige woonvormen. Welke invloed hebben de woonvorm en de Wlz-indicatie op de zorg die u als huisarts levert? Het schema Huisartsenzorg per woonvorm en Wlz-indicatie geeft inzicht in de verschillende situaties waarmee u te maken heeft.

Wilt u als huisarts zorg leveren in een kleinschalige woonzorginstelling? Dan is het belangrijk dat is voldaan aan een aantal randvoorwaarden. In de Modelovereenkomst Huisarts, huisartsenpost en woonzorginstelling legt u de afspraken en verantwoordelijkheden met elkaar vast.