Landelijke Commissie van Advies

 
Om u als huisarts te ondersteunen bij procedures over disfunctioneren, hebben LHV en InEen een Commissie van Advies opgericht. Samenwerkingsverbanden van huisartsen en huisartsenposten kunnen dit adviesorgaan consulteren bij verschillen van inzicht over vermoeden van disfunctioneren van een huisarts.

Verder adviseert de Landelijke Commissie van Advies over de te nemen maatregelen bij voortdurend disfunctioneren van de betreffende huisarts.

Leden

De landelijke Commissie van Advies bestaat uit:

  • Marianne Hoelen (voorzitter)
  • Josje Mulder
  • Anja Meekens
  • Markus Kruiswijk
  • Tim Linssen

De Commissie van Advies is te bereiken op het volgende adres:

Landelijke Huisartsen Vereniging
t.a.v. Commissie van Advies vermeend disfunctioneren
Postbus 20056
3502 LB Utrecht
commissievanadvies@lhv.nl

Kosten

De kosten voor een beroep op de Landelijke Commissie van Advies vanuit een samenwerkingsverband van huisartsen (niet zijnde huisartsenposten) worden in principe doorberekend aan de consulterende partij. 

Eigen Commissie van Advies

Samenwerkingsverbanden kunnen ervoor kiezen een eigen Commissie van Advies in het leven te roepen. Artikel 9 van hun protocol dient hier dan op aangepast te worden. Meer informatie over de Commissie van Advies, is te vinden in het modelprotocol (hoofdstuk 3).