Vertrouwenspersonen LHV

 
Huisartsen die problemen ervaren met hun eigen functioneren dan wel aangesproken zijn op hun functioneren of huisartsen die problemen ervaren met het functioneren van collega's kunnen terecht bij een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon analyseert samen met de consulterende partij het probleem en adviseert deze over de te nemen vervolgstappen. De vertrouwenspersoon behandelt dus niet zelf maar verzorgt de eerste opvang en verwijst door naar een andere hulpverlener dan wel hulpverlenende instantie voor behandeling.

De vertrouwenspersoon ondersteunt nooit beide partijen in een 'geschil'. Hij ondersteunt of de huisarts die mogelijk disfunctioneert of het samenwerkingsverband dat cq de collega die problemen ervaart met het functioneren van een collega-huisarts. Op deze manier wordt de voor deze problemen vereiste volstrekte vertrouwelijkheid gewaarborgd.

De vertrouwenspersoon heeft ruime kennis en ervaring als huisarts en is de aangewezen persoon om huisartsen te helpen met problemen die volstrekte vertrouwelijkheid vereisen. De bevindingen van de vertrouwenspersoon worden dus ook nooit met anderen aan anderen gemeld. De LHV heeft een pool van vertrouwensartsen opgezet richten waar huisartsen met disfunctioneringsvraagstukken terecht kunnen. De kosten voor consultatie van de vertrouwenspersoon komen voor eigen rekening.

Marie-Louise Jansen

Marie-Louise Jansen (1957) is sinds 1984 huisarts en heeft zich in 1990 gevestigd in Ter Aar. Van 2001 tot 2004 heeft Marie-Louise de NHG-Kaderopleiding Supervisie & Coaching gedaan in Utrecht. Sindsien is zij naast haar werkzaamheden als huisarts werkzaam op de afdeling Scholing van het NHG, als docent aan de kaderopleiding Supervisie & Coaching en als NHG-supervisor/coach/teamcoach.

"Als er sprake is van (vermeend) disfunctioneren zijn er veel vragen te beantwoorden: Wat is er precies aan de hand? Hoe is het zo ver gekomen? Wat zijn de mogelijkheden om eruit te komen? Door mijn jarenlange ervaring met coaching van artsen en artsenteams ben ik goed in staat de arts te helpen bij deze analyse. Ik vind het leuk om een collega te faciliteren bij het vinden van een aanpak voor het probleem dat is ontstaan."

E-mail Marie-Louse Jansen

Ernst Ronner

Ernst Ronner (1965) is sinds 1995 huisarts heeft zich in 1998 gevestigd in Apeldoorn. Voor hij aan zijn studie geneeskunde in Utrecht begon, haalde Ernst zijn propedeuse psychologie. De interesse in coaching en de psyche van de mens is altijd gebleven en heeft ertoe geleidt dat hij in 2009-2010 een opleiding tot coach heeft gevolgd en diverse cursussen en nascholingen op dit gebied.

"In mijn werk probeer ik mijn ervaringen te integreren met mijn geleerde en specifieke theoretische achtergronden. In het bijzonder inzichtgevende coaching en oplossingsgericht coachen liggen mij goed, maar ik pas de stijl in de regel aan aan de cliënt. Door op een systematische manier te gaan samenwerken en vooral door een persoonlijke benadering kunnen we tot een snelle analyse van het ingebrachte probleem komen. Vandaar uit kan ik u adviseren met de (eventueel verder) te nemen stappen."

E-mail Ernst Ronner