Spring naar content

Wtza: het kanon dat op een mug schiet

April 2023

Verlaging van de regeldruk en administratieve lasten is een speerpunt in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Toch legt de nieuwe Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) huisartsen onredelijke lasten op, bijvoorbeeld met de jaarverantwoordingsplicht. Margriet Niehof, LHV-adviseur Public Affairs, geeft de strijd tegen de Wtza niet op.

Uit De Dokter april 2023

Met daarin een artikel over doorontwikkeling bekostigingssysteem, Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP) en binnenkijken bij Gezondheidscentrum De Brigade in Bolsward.

Bekijk ook

De nieuwste editie van De Dokter valt vanaf volgende week bij LHV-leden op de mat. Tamar Ronner, huisarts in Rosmalen,

Dat is de belangrijkste uitkomst van een overleg tussen VWS, Zorgverzekeraars Nederland en LHV, NHG en InEen over de stagnatie

Samenvattend is tijdens de Landelijke Ledenvergadering met de afgevaardigde ambassadeurs gesproken over de stand van zaken rond de IZA-afspraken. De