Instanties zetten patiënt onder druk om medisch dossier te krijgen

 
Instanties zetten patiënt onder druk om medisch dossier te krijgen
Instanties zoals gemeenten, verzekeraars en arbodiensten zetten patiënten vaak onder druk om hun hele medisch dossier op te vragen bij de huisarts. Dat blijkt uit een peiling van de LHV onder 175 huisartsen. De LHV onderzocht recent hoe huisartsen omgaan met het opvragen van het eigen medisch dossier door patiënten. Aanleiding is de aandacht voor de drempels die patiënten hierbij ervaren.

Huisartsen zeggen in principe altijd inzage te geven in het medisch dossier. Toch zijn er situaties waarin zij terughoudend zijn. Bijvoorbeeld wanneer blijkt dat het dossier een rol speelt in een vechtscheiding of uithuiszetting of wanneer een uitkeringsinstantie of arbodienst inzage wil.

Terughoudend in belang patiënt

“Instanties vragen steeds vaker aan patiënten een kopie van hun medisch dossier op te vragen bij hun huisarts. Wij horen dat al langer en zien het nu ook in onze peiling. Terwijl dit helemaal niet mag", vertelt Carin Littooij, LHV-bestuurslid en huisarts in Driebergen. "Instanties horen zich met toestemming van de patiënt rechtstreeks tot de huisarts te wenden en er moet sprake zijn van een ‘gerichte uitvraag'."

“Het probleem is dat veel patiënten hun rechten niet kennen en zich hiermee in een kwetsbare positie kunnen plaatsen. Twijfelt u als huisarts over de verstrekking van de gevraagde informatie, dan is het verstandig dit met de patiënt te bespreken. Daarbij mag het recht van de patiënt op inzage nooit uit het oog worden verloren”.

Reden voor opvraag

In 90 procent van de gevallen vraagt de huisarts waarom de patiënt zijn of haar dossier opvraagt. Door dit gesprek te voeren, kunnen huisarts en patiënt tot de conclusie komen dat alleen een relevant deel van het dossier wordt meegegeven, zodat instanties niet méér gegevens krijgen dan strikt noodzakelijk.

De top 3 redenen die patiënten geven voor het opvragen van het medisch dossier:

  1. Op vraag van een instantie 
  2. In verband met wisselen van huisarts
  3. Om de correctheid van het dossier te controleren

Samen optrekken richting gemeenten

Carin Littooij: “De LHV hoort al langer dat instanties patiënten onder druk zetten om hun medisch dossier op te vragen. Maar dat het op deze schaal gebeurt, heeft ons onaangenaam verrast. De komende tijd gaan wij het onderwerp verder onderzoeken door in te zoomen op de vraag om welke instanties het gaat en hoe vaak de situatie zich voordoet. Bovendien willen we hierin samen optrekken met andere artsen- en patiëntenorganisaties, om richting gemeenten en andere instanties paal en perk te stellen aan het ongeoorloofd opvragen van het medisch dossier.”

 Citaten van huisartsen

  • “Als er een inzageverzoek van een instantie komt, adviseer ik vaak om hier niet zomaar aan mee te werken en vertel hoe de normale gang van zaken is als dit aan de orde is”
  • “Als een gemeente of andere instantie een compleet medisch dossier opvraagt, dan geven we aan dat er gerichte vragen gesteld dienen te worden met toestemming van de patiënt”
  • “Als het de bedoeling is om de informatie door te geven aan instanties, leg ik uit dat daar duidelijke afspraken over zijn en dat het niet verstandig is om een heel dossier door te sturen als je niet weet welke persoon in welke functie de gegevens zal kunnen inzien.”
  • “Patiënten worden te veel onder druk gezet door instanties om maar "even het hele dossier" op te vragen. Ook uit gemakzucht van instanties mijns inziens, dit bespaart kosten van inlichtingen opvragen”
  • “Mensen worden onder druk gezet om medische gegevens te verstrekken.[…] Ik geef daarover altijd veel uitleg aan patiënten, veel mensen kennen hun rechten niet en kennen de gevaren niet.”
  • “Ik vind het ergerlijk als instanties op deze manier hun informatie verzoeken. Ik vind dat dit met een goede vraagstelling en machtiging van patiënt dient te gebeuren”

Voor de patiënt

Heeft u een vraag of klacht over uw zorg? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer. Het Nationale Zorgnummer adviseert, informeert en verwijst door als dat nodig is. Bel 0900 - 235 67 80