Nieuw: modelovereenkomst huisarts, huisartsenpost en woonzorgvoorziening

 
Nieuw: modelovereenkomst huisarts, huisartsenpost en woonzorgvoorziening
Om de grenzen van het huisartsgeneeskundig aanbod te waarborgen in kleinschalige woonzorgvoorzieningen, moet aan randvoorwaarden worden voldaan. Afspraken hierover kunnen worden vastgelegd in de nieuwe modelovereenkomst huisarts - huisartsenpost - woonzorgvoorziening die de LHV heeft ontwikkeld. Actiz, brancheorganisatie voor organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd en InEen onderschrijven de modelovereenkomst.

Huisartsen leveren van oudsher huisartsenzorg aan patiënten die thuis wonen. Dit in samenhang met wijkverpleging, mantelzorg en familie. Patiënten die in kleinschalige (geclusterde) woonzorgvoorzieningen wonen, hebben in de meeste gevallen een Wlz-indicatie en hebben medische zorg nodig die niet meer des huisarts is. Deze zorg valt dus niet meer onder het basisaanbod huisartsgeneeskundige zorg. Huisartsen hebben wel een keuze om huisartsenzorg te leveren aan patiënten die in kleinschalige woonzorgvoorzieningen verblijven.

Afspraken vastleggen

Om huisartsenzorg te kunnen leveren in deze woonzorgvoorzieningen, moet aan randvoorwaarden worden voldaan. Afspraken hierover worden vastgelegd tussen huisarts, de huisartsenpost en de kleinschalige woonzorgvoorziening.

U kunt hier de nieuwe modelovereenkomst downloaden die de relevante randvoorwaarden dekt voor de medische zorg.

Gerelateerd nieuws

Nieuwe leidraad medische zorg in kleinschalige woonzorginstellingen