Spring naar content

LHV-leidraad Kleinschalige woonvormen

Kwetsbare patiënten zoals ouderen wonen in toenemende mate in een geclusterde (kleinschalige) woonzorginstelling. In de LHV-leidraad Kleinschalige woonvormen lees je welke zorg je wel en niet kunt bieden en onder welke voorwaarden. Wil je weten wat je in een specifieke situatie moet doen, lees dan het bijbehorende handelingsperspectief.

De zorgbehoefte en zorgzwaarte van deze patiëntengroep stelt aanvullende eisen aan de expertise en kennis van jou als huisarts. Zowel op verpleegkundig, verzorgend en medisch vlak. De leidraad helpt je in jouw keuze of je huisartsgeneeskundige zorg levert en aan welke  randvoorwaarden er dan voldaan moet zijn.

In de LHV-leidraad Kleinschalige woonvormen

  • Definitie basisaanbod huisartsgeneeskundige zorg
  • Kenmerken van kleinschalige woonvormen
  • Randvoorwaarden voor huisartsenzorg in kleinschalige woonvormen

Ook interessant

Oudere patiënten wonen langer thuis of verblijven in kleinschalige woonvormen. Welke invloed hebben de woonvorm en de Wlz-indicatie op de

Wil je als huisarts zorg leveren in een kleinschalige woonzorginstelling? Dan is het belangrijk dat is voldaan aan een aantal