Spring naar content

LHV-leidraad Kleinschalige woonvormen

Kwetsbare patiënten zoals ouderen wonen in toenemende mate in een geclusterde (kleinschalige) woonzorginstelling. In de LHV-leidraad Kleinschalige woonvormen leest u welke zorg u wel en niet kunt bieden en onder welke voorwaarden.

De zorgbehoefte en zorgzwaarte van deze patiëntengroep stelt aanvullende eisen aan de expertise en kennis van u als huisarts. Zowel op verpleegkundig, verzorgend en medisch vlak. De leidraad helpt u in uw keuze of u huisartsgeneeskundige zorg levert en aan welke  randvoorwaarden er dan voldaan moet zijn.

In de LHV-leidraad Kleinschalige woonvormen

  • Definitie basisaanbod huisartsgeneeskundige zorg
  • Kenmerken van kleinschalige woonvormen
  • Randvoorwaarden voor huisartsenzorg in kleinschalige woonvormen

Ook interessant

Vraagt u zich weleens af of een bepaald verzoek wel of niet op uw bord hoort? En of u wel

Oudere patiënten wonen langer thuis of verblijven in kleinschalige woonvormen. Welke invloed hebben de woonvorm en de Wlz-indicatie op de

Wilt u als huisarts zorg leveren in een kleinschalige woonzorginstelling? Dan is het belangrijk dat is voldaan aan een aantal