Nieuwe leidraad medische zorg in kleinschalige woonzorginstellingen

 
Nieuwe leidraad medische zorg in kleinschalige woonzorginstellingen
Huisartsen trekken bij de LHV aan de bel omdat de (medische) zorg in de steeds populairdere kleinschalige woonzorginstellingen op hun bord terecht komt, terwijl de complexiteit ervan de huisartsenzorg overstijgt en randvoorwaarden niet zijn geregeld. De LHV heeft een leidraad ontwikkeld die huisartsen steunt in de keuze of en onder welke voorwaarden zij zorg leveren.

UPDATE 20 december
Deze week vraagt Verenso, vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, aandacht voor verantwoorde zorg in kleinschalige woonzorgvoorzieningen. Vanwege de actualiteit wijzen we u op de eerdere berichtgeving hierover namens de LHV:

Patiënten lopen noodzakelijke zorg mis

Wonen en welzijn worden in de kleinschalige woonzorginstellingen goed geregeld. Zorg en behandeling schieten er regelmatig bij in, zo ervaren huisartsen. Doordat de beschikbaarheid van een specialist ouderengeneeskunde slecht of zelfs niet is geregeld, komt de verantwoordelijkheid voor de medische zorg ten onrechte volledig bij de huisarts terecht. Al in maart van dit jaar waarschuwden LHV en Verenso de Tweede Kamer dat patiënten door deze gang van zaken noodzakelijke zorg mislopen. Uit de vele contacten met leden over deze problematiek, blijkt er in de tussentijd weinig veranderd. De nieuwe leidraad moet huisartsen de houvast geven waarnaar ze op zoek zijn.

Nieuwe leidraad

De leidraad Medische zorg voor ouderen in (kleinschalige) woonzorginstellingen staat huisartsen bij in de discussie over het leveren van zorg en helpt bij het maken van realistische afspraken met kleinschalige woonzorginstellingen. De LHV doet hierin duidelijke uitspraken over waar de huisarts wel én niet van is en aan welke randvoorwaarden moet worden voldaan wil de huisarts de huisartsgeneeskundige zorg kunnen bieden.

De leidraad in het kort

Een groeiende groep patiënten in kleinschalige woonzorginstellingen is de groep ouderen met dementie en gedragsproblemen. Voorheen verbleven deze patiënten op de psychogeriatrische afdeling van het verpleeghuis. Wij duiden de zorg die nodig is in deze kleinschalige woonzorginstelling dan ook als ‘verpleeghuiszorg met een hoog huiskamergehalte’.
Huisartsen leveren van oudsher huisartsenzorg aan patiënten die thuis wonen. Dit in samenhang met wijkverpleging, mantelzorg en familie. Vanuit dit perspectief is de medische zorg die nodig is in de kleinschalige woonzorginstelling niet meer des huisarts, en valt dus niet meer onder het basisaanbod huisartsgeneeskundige zorg.
Huisartsen hebben wel een keuze om huisartsenzorg te leveren aan kleinschalige woonzorginstellingen. Om de grenzen van het huisartsgeneeskundige aanbod te waarborgen, moet aan randvoorwaarden worden voldaan. Afspraken hierover worden vastgelegd tussen huisarts en de kleinschalige woonzorginstelling. Een herziene versie van de modelovereenkomst is hier verkrijgbaar.

Ook berichtte de Volkskrant op 14-11-2018 over kleinschalige woonzorginstellingen: