Spring naar content

LHV-modelovereenkomst Huisarts, huisartsenpost en woonzorginstelling

Wil je als huisarts zorg leveren in een kleinschalige woonzorginstelling? Dan is het belangrijk dat is voldaan aan een aantal randvoorwaarden. In de Modelovereenkomst Huisarts, huisartsenpost en woonzorginstelling leg je de afspraken en verantwoordelijkheden met elkaar vast.

Maak in de modelovereenkomst afspraken over onder meer:

  • Verdeling verantwoordelijkheden
  • Voorbehouden handelingen
  • Aansprakelijkheid
  • Financiering en doorverwijzing
  • Overleg

InEen en Actiz, brancheorganisatie voor organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd, onderschrijven de modelovereenkomst.

Ook interessant

Kwetsbare patiënten zoals ouderen wonen in toenemende mate in een geclusterde (kleinschalige) woonzorginstelling. In de LHV-leidraad Kleinschalige woonvormen lees je

Oudere patiënten wonen langer thuis of verblijven in kleinschalige woonvormen. Welke invloed hebben de woonvorm en de Wlz-indicatie op de