Spring naar content

LHV-modelovereenkomst Huisarts, huisartsenpost en woonzorginstelling

Wilt u als huisarts zorg leveren in een kleinschalige woonzorginstelling? Dan is het belangrijk dat is voldaan aan een aantal randvoorwaarden. In de Modelovereenkomst Huisarts, huisartsenpost en woonzorginstelling legt u de afspraken en verantwoordelijkheden met elkaar vast.

Maak in de modelovereenkomst afspraken over onder meer:

  • Verdeling verantwoordelijkheden
  • Voorbehouden handelingen
  • Aansprakelijkheid
  • Financiering en doorverwijzing
  • Overleg

Download de modelovereenkomst

InEen en Actiz, brancheorganisatie voor organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken en jeugd, onderschrijven de modelovereenkomst.

Ook interessant

Vraag je je weleens af of een bepaald verzoek wel of niet op je bord hoort? En of je wel

Kwetsbare patiënten zoals ouderen wonen in toenemende mate in een geclusterde (kleinschalige) woonzorginstelling. In de LHV-leidraad Kleinschalige woonvormen leest u

Oudere patiënten wonen langer thuis of verblijven in kleinschalige woonvormen. Welke invloed hebben de woonvorm en de Wlz-indicatie op de