Onvrijwillige zorg: belangrijke informatie voor u op een rij

 
Onvrijwillige zorg: belangrijke informatie voor u op een rij
De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) wordt per 1 januari 2020 vervangen door de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ) en de Wet Zorg en Dwang (WZD). Om u op de hoogte te houden van de belangrijkste informatie, heeft de LHV een nieuw webdossier Onvrijwillige zorg samengesteld.

De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) wordt per 1 januari 2020 vervangen door de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ) en de Wet Zorg en Dwang (WZD). Bij beide wetten gaat het om onvrijwillige zorg bij de patiënt thuis. U kunt als huisarts te maken krijgen met patiënten waarbij onvrijwillige zorg wordt ingezet. Het kan dan gaan om patiënten die in een geclusterde woonzorginstelling wonen, en ook om patiënten die thuis wonen.

Aangezien onvrijwillige zorg geen huisartsenzorg is en het de vertrouwensrelatie met de patiënt onder druk zet, hebben huisartsen geen rol bij de inzet van de onvrijwillige zorg. Wel is het van belang dat u als huisarts altijd betrokken wordt bij de afweging of onvrijwillige zorg thuis kan worden ingezet. Aan de hand van het nieuwe webdossier Onvrijwillige zorg brengen we u op de hoogte van de belangrijkste informatie.

Naar het webdossier Onvrijwillige zorg