Voorzichtig verbeterd beeld van impact COVID op huisartsenzorg

 
Voorzichtig verbeterd beeld van impact COVID op huisartsenzorg
Sinds de uitbraak van de tweede golf aan coronabesmettingen afgelopen najaar, peilen we als LHV met enige regelmaat bij ons Huisartsenpanel de impact die corona heeft op de huisartsenzorg. Sinds het begin van die peilingen is het beeld voorzichtig positiever geworden. We bereiden ons echter wel voor op de impact van een derde golf.

De LHV coronapeilingen lopen nu een half jaar. Met deze peilingen monitoren we de ontwikkelingen op het gebied van personeelsuitval, testmogelijkheden, PBM-voorraden en verwijsmogelijkheden in de huisartsenzorg. In dit bericht delen we de voornaamste uitkomsten van afgelopen peiling en de trend die daarin is te zien.  

Uitval zorgmedewerkers

Het beeld uit de laatste peiling is dat de uitval in de huisartsenpraktijken en onder waarnemend huisartsen terugloopt. Met name in de praktijken zien we dat er bij veel minder praktijken huisartsen en/of andere medewerkers zijn uitgevallen door ziekte of verplichte quarantaine (40% ten opzichte van 59% in najaar 2020).

Wel is het percentage medewerkers dat uitvalt in die praktijken onveranderd door de maanden heen. Het gaat om een gemiddelde uitval van rond de 16%. Dat verlies wordt zoveel mogelijk opgevangen door binnen de praktijk vervanging te regelen en over te werken, maar het leidt geregeld ook tot het afschalen van de patiëntenzorg.

Wanneer waarnemend huisartsen uitvallen lukt het de betreffende waarnemers zelf, of de praktijkhouder of huisartsenpost vrijwel altijd om vervanging te regelen of zij konden vanuit huis werken.

We hopen dat de vaccinaties van de huisartsen en ondersteunend personeel het ziekteverzuim verder omlaag brengen. Het is daarom wel erg vervelend dat de vaccinatie van het ondersteunend personeel vertraging heeft opgelopen; eerst door minder leveringen AstraZeneca en nu door het besluit van de overheid om de AstraZeneca-vaccinaties voor twee weken te pauzeren.

Uitval praktijken (klik op de afbeelding om te vergroten)

 Uitval waarnemend huisartsen (klik op de afbeelding om te vergroten)

 

Verwijsmogelijkheden verbeterd

Zoals ook de NZa rapporteert, zijn de verwijsmogelijkheden naar ziekenhuizen de laatste tijd verbeterd. Dat zien we terug in onze peiling. 80% van de huisartsen meldt dat zij patiënten weer voor alle reguliere zorg tijdig kunnen verwijzen naar een ziekenhuis. Dat is de hoogste score sinds de start van deze trendpeiling. Gezien de verwachte impact van de derde coronagolf op de ziekenhuiscapaciteit voor niet-COVID-zorg moeten we er echter rekening mee houden dat dit beeld weer (snel) kan verslechteren.

Huisartsen zien ook veel kwetsbare patiënten die zorg in de thuissituatie nodig hebben, bijvoorbeeld wijkverpleging en WMO-ondersteuning. Daarvoor is lang niet altijd voldoende zorg beschikbaar, meldt 68 procent van het Huisartsenpanel in de laatste peiling. Een zorgelijk cijfer, al is dat wel een verbetering ten opzichte van eind 2020.

Verwijzen ziekenhuizen (klik op de afbeelding om te vergroten

 Zorg kwetsbaren (klik op de afbeelding om te vergroten)

Vraag naar waarnemingen

Aan de waarnemend huisartsen in het panel vragen we iedere keer wat hun beeld is van de vraag naar waarnemingen. Op dit moment is ook dat beeld stabiel. 59% heeft de indruk dat de vraag naar waarnemingen gelijk is gebleven, 25% merkt een toename, 16% denkt dat de vraag afneemt.

Over de LHV coronapeilingen

Na een eerste coronapeiling onder de gehele LHV-achterban, hebben we een representatief Huisartsenpanel samengesteld van ongeveer 1000 huisartsen in allerlei werkvormen en verspreid over het land. Onder dit panel zetten we nu trendpeilingen uit. De informatie uit deze peilingen gebruiken we als LHV om tijdig problemen te kunnen signaleren,  onze pleidooien te kunnen onderbouwen richting belangrijke beleidsbepalers en in de media en waar mogelijk huisartsen te ondersteunen. Naast een vaste set aan vragen voegen we geregeld extra vragen toe, om van een specifiek onderwerp een beter beeld te krijgen.