Spring naar content

Onvrijwillige zorg: belangrijke informatie voor u op een rij

Onvrijwillige zorg: belangrijke informatie voor u op een rij

17 oktober 2019

De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) wordt per 1 januari 2020 vervangen door de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ) en de Wet Zorg en Dwang (WZD). Om u op de hoogte te houden van de belangrijkste informatie, heeft de LHV een nieuw webdossier Onvrijwillige zorg samengesteld.

Beleid en bekostiging afbeelding

De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) wordt per 1 januari 2020 vervangen door de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ) en de Wet Zorg en Dwang (WZD). Bij beide wetten gaat het om onvrijwillige zorg bij de patiënt thuis. U kunt als huisarts te maken krijgen met patiënten waarbij onvrijwillige zorg wordt ingezet. Het kan dan gaan om patiënten die in een geclusterde woonzorginstelling wonen, en ook om patiënten die thuis wonen.

Aangezien onvrijwillige zorg geen huisartsenzorg is en het de vertrouwensrelatie met de patiënt onder druk zet, hebben huisartsen geen rol bij de inzet van de onvrijwillige zorg. Wel is het van belang dat u als huisarts altijd betrokken wordt bij de afweging of onvrijwillige zorg thuis kan worden ingezet. Aan de hand van het nieuwe webdossier Onvrijwillige zorg brengen we u op de hoogte van de belangrijkste informatie.

Nieuws

De Wet Bopz wordt vanaf 1 januari 2020 vervangen door 2 nieuwe wetten. Namelijk door de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ) en de Wet Zorg en Dwang (WZD). Deze wetten staan de toepassing van onvrijwillige zorg thuis toe. Als huisarts kunt u te maken krijgen met patiënten bij wie onvrijwillige zorg aan de orde is. De LHV heeft haar zorgen veelvuldig richting de minister en de Tweede Kamer geuit over de uitvoering van deze wetten, met name in de ambulante setting.

De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) wordt per 1 januari 2020 vervangen door de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WVGGZ) en de Wet Zorg en Dwang (WZD). Om u op de hoogte te houden van de belangrijkste informatie, heeft de LHV een nieuw webdossier Onvrijwillige zorg samengesteld.

De huisarts krijgt toch een belangrijke rol in onvrijwillige zorg in de thuissituatie als het aan minister De Jonge (VWS) ligt. Dit blijkt uit zijn brief aan de Tweede Kamer over de Wet Zorg en Dwang. Deze ontwikkeling staat haaks op wat de LHV telkens heeft aangekaart: huisartsen zijn niet bekwaam, bevoegd en bereid om dit te gaan doen. Daarmee maakt de overheid onrealistisch uitvoerbaar beleid.