Spring naar content

Tool om oorzaak van foutmeldingen bij scannen te achterhalen

De NMVO heeft een FMD-tool ontwikkeld waarmee u de oorzaken van de eventuele foutmeldingen kunt nagaan bij het scannen van geneesmiddelen. Het doel is het aantal onnodige foutmeldingen te verminderen. Volgens de NMVO heeft iedereen die staat ingeschreven bij het NMVS een account om in te loggen op deze tool.

Deze tool is te benaderen via https://fmdtools.knmp.nl/login. Indien inloggen bij de tool onverhoopt niet lukt, kunt u contact opnemen met de NMVO via info@NMVO.nl.

Vijfenzeventig procent van de onterechte alerts die ontstaan bij het scannen van medicatie in het kader van de FMD, is te wijten aan problemen met de scanner. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Medicijn Verificatie Organisatie (NMVO) naar de oorzaak van het hoge aantal alerts. In vergelijking met andere Europese landen is het aantal alerts in Nederland hoog te noemen: 0,4 procent versus 2 procent. Het is van belang om het grote aantal onnodige alerts te verlagen, zodat alleen alerts van vermoedelijk vervalste geneesmiddelen overblijven.

Nieuws

Deelnemers aan de uitvraag van de Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF) hebben een e-mail ontvangen van DESAN. Hierin staat een link naar het benchmarkverslag en een inlogcode.

Op 8 juni jl. heeft een interview met de NZa plaats gevonden over de toekomstige financiering van de extramurale farmacie. Twee commissieleden en een bureaumedewerker vertegenwoordigden de Apotheekhoudende Afdeling tijdens dit interview.

In een aantal medicijnen tegen hoge bloeddruk en hartfalen zit een onzuiverheid. Het gaat om medicijnen met losartan, valsartan of irbesartan. De fabrikanten van deze medicijnen roepen in overleg met IGJ de partijen terug die niet voldoen. Apotheekhoudende huisartsen hebben een overzicht ontvangen met chargenummers van de vervuilde partijen.