Spring naar content

Uitvraag KIF start op 2 april

De jaarlijkse uitvraag van de Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF) vindt plaats van dinsdag 2 april tot en met dinsdag 21 mei 2024. Alle apotheekhoudende huisartsenpraktijk worden uitgenodigd deel te nemen. Een overzicht van de indicatoren voor apotheekhoudende huisartsen kun je vinden in de speciale LHV Gids Kwaliteitsindicatoren Farmacie.

2 april: uitnodiging met toegangscode

Op dinsdag 2 april ontvangen alle hoofdvergunninghouders van een Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk een e-mail van DESAN. Hierin staat een toegangscode waarmee je tot en met 21 mei via een web enquête de jaarlijkse Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF) kunt aanleveren. Hoofdvergunninghouders hebben via hetzelfde e-mailadres een persoonlijk bericht van de Apotheekhoudende Afdeling LHV ontvangen met informatie rondom de uitvraag van KIF.

Nieuwe indicatoren

Dit jaar worden er 11 geheel nieuwe indicatoren uitgevraagd, waarvan sommige veel subvragen bevatten. De meeste vragen zijn makkelijk in te vullen, en gaan bijvoorbeeld over de organisatie van baxtermedicatie, astma- of diabeteszorg. Er wordt gevraagd naar zorg die door het apotheekteam wordt geleverd. De indicatoren voor apotheekhoudende huisartsen zijn geselecteerd en beoordeeld door leden van de Commissie Apotheekhoudende Zaken (CAZ) waarin de inkoopgroepen SOFA, AHC en SAHF vertegenwoordigd zijn.

Indicatorengids

Op de site van de apotheekhoudende afdeling LHV vind je de indicatorengids, waarin de indicatoren in detail worden beschreven en toegelicht.

Naar de indicatorengids

Makkelijk gegevens aanleveren met SFK

Voor vier subvragen zijn gegevens uit het HIS/AIS nodig. Apotheekhoudende huisartsen kunnen deze gegevens eenvoudig laten uitspoelen door de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK), waarbij zij zich kosteloos kunnen aansluiten. Kijk voor meer informatie en aanmelding op SFK voor apotheekhoudende huisartsen.  Softwareleveranciers zijn ook geïnformeerd over de gegevens die nodig zijn voor de uitvraag van KIF.

Kosteloze deelname leden Apotheekhoudende Afdeling LHV

Leden van de Apotheekhoudende Afdeling LHV nemen kosteloos deel aan de uitvraag van KIF. De deelname is inbegrepen bij het lidmaatschap. Niet-leden betalen voor deelname. Op deze manier betalen alle apotheekhoudenden in Nederland gezamenlijk voor de inzet en diensten van de Apotheekhoudende Afdeling LHV en onderzoeksbureau DESAN.

Vragen over KIF?

Twijfel niet, maar bel of mail met de apotheekhoudende afdeling, via (085) 04 80 000 of apotheekhoudendeafdeling@lhv.nl. Wij helpen je graag verder!


Nieuws

Uit onderzoek is gebleken dat mannen die drie maanden voor de bevruchting valproaat gebruikten hogere kans hebben op kinderen met

De jaarlijkse uitvraag van de Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF) vindt plaats van dinsdag 2 april tot en met dinsdag 21 mei

Het tekort aan geneesmiddelen in Nederland was in 2023 groter dan ooit, zo meldde apothekersorganisatie KNMP onlangs. Uit hun onderzoek