Spring naar content

Uitvraag kwaliteitsindicatoren (KIF) van 2 april t/m 21 mei 2024

De jaarlijkse uitvraag van de Kwaliteitsindicatoren Farmacie (KIF) vindt plaats van dinsdag 2 april tot en met dinsdag 21 mei 2024. De Apotheekhoudende Afdeling LHV is betrokken bij het aanpassen en opstellen van de indicatoren.

Dit jaar worden er 11 indicatoren uitgevraagd; er zijn veel subvragen. De domeinen waarover wordt uitgevraagd zijn kwaliteitsbeleid, astma, GDV/Baxter medicatie en diabetes. De indicatoren zijn geselecteerd en beoordeeld door leden van de Commissie Apotheekhoudende Zaken (CAZ) waarin de inkoopgroepen SOFA, AHC en SAHF vertegenwoordigd zijn. 

Makkelijk gegevens aanleveren met SFK

De meeste vragen zijn makkelijk te beantwoorden, voor vier subvragen zijn gegevens uit het HIS/AIS nodig. Apotheekhoudende huisartsen kunnen zich kosteloos aansluiten bij Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK), waarmee uitspoelen van de benodigde gegevens eenvoudig is.  Meer informatie over SFK op SFK voor apotheekhoudende huisartsen , aanmelden als deelnemer kan via de website van SFK.

Kosteloos voor leden

De uitvraag van KIF is voor de leden van de Apotheekhoudende Afdeling LHV kosteloos. Niet-leden kunnen tegen betaling deelnemen.    

Meer informatie

Heb je vragen over KIF of wil je aansluiten als lid van de Apotheekhoudende Afdeling LHV? Neem dan contact op via apotheekhoudendeafdeling@lhv.nl

Lees hier meer over de jaarlijkse uitvraag Kwaliteitsindicatoren.

Meer over de apotheekhoudende huisartsenpraktijk

Alle informatie over de apotheekhoudende praktijk lees je in ons thema.

Nieuws

In april en mei vond de jaarlijkse uitvraag KIF plaats. De respons onder apotheekhoudende huisartsen was met 97% weer zeer

Het Landelijk meldpunt Voorkomen Medicatie-Incidenten (VMI) heeft een lijst gepubliceerd van in 2023 geregistreerde medicatieverwisselingen.

Op 11 april is LHV-voorzitter Marjolein Tasche op bezoek geweest bij de Apotheekhoudende Huisartsenpraktijk van Marjan Verhoef en Ard Nijhuis