Spring naar content

Afdeling Amsterdam/Almere

Afdeling Amsterdam/Almere vertegenwoordigt de belangen van huisartsen bij ontwikkelingen in de regio en is een schakel tussen de regio en het landelijke beleid van de LHV. Ontdek hier wat uw afdeling voor u kan betekenen en wie de ambassadeurs zijn die bij de afdeling werken.

Afdeling Amsterdam/Almere bestaat uit twee werkgebieden:

 • Amsterdam
 • Almere

Afdelingsnieuws

Vindt desinformatie ook regelmatig zijn weg naar jouw spreekkamer? Op sociale media gaan veel filmpjes rond die bol staan van de

Heb je een concreet idee dat huisartsen in onze afdeling vooruit kan helpen? Doe mee aan deze projectwedstrijd! De afdeling

Daphne Tabak kijkt terug

Na 4 jaar onze voorzitter te zijn geweest neem je afscheid. Een goede aanleiding om terug te kijken op deze

Woensdag 12 juli heeft ambassadeur Daphne Tabak in de gemeenteraad ingesproken over de verzoeken voor medische verklaringen door de gemeente. 

Afdeling Amsterdam/Almere op HAweb

Wilt u weten wat er speelt in Afdeling Amsterdam/Almere, en meepraten over belangrijke thema’s? Bezoek dan onze HAweb-groep (exclusief voor leden van Amsterdam/Almere).

De ambassadeurs

Dit zijn de LHV-ambassadeurs van Afdeling Amsterdam/Almere:

Puck Prince

Karel Steur

De week van… Ambassadeur Daphne Tabak

Dat vind ik zo leuk aan mijn werk: het husselen en combineren van taken. Ik kan goed zelf bepalen wat ik wanneer wel en niet doe. Dat vind ik heel fijn en geeft mij een gevoel van vrijheid“, vertelt ambassadeur Daphne. Daphne is huisarts en praktijkhouder in Amsterdam-Oost. Benieuwd hoe ze dit combineert met het ambassadeurschap? Ze geeft een inkijkje in haar week.

Regionale thema’s

Aan welke onderwerpen werken wij voor jou als huisarts? Je ziet de thema’s hieronder. Meer informatie vind je in ons prioriteitenplan.

Via de Amsterdamse Huisartsen alliantie zijn wij aangesloten op de regionale arbeidsmarktprojecten van SIGRA. Daarnaast volgen we hierin de landelijke ontwikkelingen binnen de LHV. Ons uitgangspunt is dat ieder type huisarts zijn eigen unieke rol in het huisartsenveld moet kunnen vervullen. Voor de afdeling zien we een rol in het informeren over de voor- en  nadelen van de verschillende arbeidsvormen en in het leggen van verbindingen tussen stoppers en starters.

Onder de paraplu van de AHa werken we samen met de gemeente aan ruimte voor huisartsenzorg.

Vanuit de LHV is per zorgverzekeraar een Overleg Team Huisartsenzorg (OTH) opgericht. Deze teams overleggen met de preferente zorgverzekeraar voor hun gebied over de inhoud en organisatie van landelijke thema’s. De afdeling Noord-Holland Midden neemt deel aan het OTH van Zilveren Kruis.

Afdeling Amsterdam/Almere neemt deel in het huisartsen Crisisteam Amsterdam voor het onderdeel dagzorg. Daarnaast zijn wij actief in de AHa stuurgroep Acute zorg en het ROAZ. Wij zorgen dat minimaal één van onze ambassadeurs deelneemt aan de vergaderingen van de Vereniging van aangesloten huisartsen van Huisartsenposten Amsterdam.

Afdeling Amsterdam/Almere neemt deel aan de AHa-stuurgroep ouderenzorg.

De gezondheidsverschillen binnen het afdelingsgebied is een aandachtspunt en we willen gelijke toegang tot de zorg voor iedere patiënt realiseren.

Nieuw in onze regio?

Ben je nieuw in onze afdeling, bijvoorbeeld omdat je verhuisd bent of omdat je een nieuw lid bent van de LHV? Welkom! 

Wij – als ambassadeurs en LHV-medewerkers – zijn er voor jou. De ambassadeurs van de afdeling zijn huisartsen die door de leden zijn gekozen om alle huisartsen in onze regio te vertegenwoordigen. Wij vormen jouw vertegenwoordiging in de regio, zoals in contacten met andere regionale partijen, en naar het landelijke beleid via onze deelname aan de landelijke ledenvergadering van de LHV.

Er zijn binnen ons werkgebied verschillende huisartsenorganisaties actief. Met deze organisaties hebben wij regelmatig contact, wij vertegenwoordigen daarin ook jouw belangen.

Heb je vragen, wil je meedenken en meepraten, wil je weten wanneer er bijeenkomsten zijn waar je andere huisartsen binnen de regio kan ontmoeten? Je vindt het in onze HAweb-groep. Als lid van onze Afdeling krijg je daar automatisch toegang toe. Lukt het niet om toegang te krijgen tot de groep? Neem contact met ons op via amsterdamalmere@lhv.nl.

Contact

Heb je een vraag over regio-specifieke zaken? Wil je meedenken of meepraten. Neem gerust contact op met het regiobureau door te mailen naar amsterdamalmere@lhv.nl

Of bel ons op 085 – 048 01 30

Heb je een vraag over je lidmaatschap? Ga naar Mijn LHV of neem contact op met de ledenadministratie

Hoogte Kadijk 143C (1e etage)
1018 BH Amsterdam

Het regiobureau

Deze LHV-medewerkers zetten zich elke dag in voor de LHV-leden van afdeling Amsterdam/Almere, Noord-Holland Midden en Noord-Holland Noord.

 • Annemieke van Dijk

  Beleidsmedewerker

 • Catrien van der Werf

  Regio-ondersteuner

 • Iris Jansen

  Beleidsmedewerker

 • Karin Verhoef

  Beleidsmedewerker