Spring naar content

Aanpassing Cao Huisartsenzorg: stijging salaris en reiskostenvergoeding

Personeel in de huisartsenzorg krijgt conform de cao-afspraken een verhoging van de salarissen per 1 januari 2023 met 4,35%. Daarnaast krijgt het personeel een hogere reiskostenvergoeding woon-werkverkeer per 1 januari 2023 (als er op een andere manier gereisd wordt dan het openbaar vervoer). Deze vergoeding gaat naar € 0,21 per kilometer.

Er heeft overleg plaatsgevonden tussen de cao-partners van de Cao Huisartsenzorg waardoor het personeel een verhoging van het salaris krijgt per 1 januari 2023 met 4,35% in plaats van per 1 mei 2023 met 2,6%.

Daarnaast is er gesproken over de wijze van aanpassing van de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer op basis van het CBS-indexcijfer. In de Cao Huisartsenzorg is namelijk vastgesteld dat werknemers een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer ontvangen van € 0,19 per kilometer (vanaf 5 kilometer enkele reis tot een maximum van 30 kilometer enkele reis). De hoogte van de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer wordt jaarlijks aangepast aan het CBS-indexcijfer voor zover hierdoor de vergoeding niet uitstijgt boven het door de fiscus bepaalde maximum fiscaal vrijgestelde bedrag. Dit betekent dat op grond van de Cao Huisartsenzorg de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer per 1 januari 2023 stijgt van €0,19 naar € 0,21 per kilometer.

Deze wijzigingen staan in de cao en zijn in de cao-app beschikbaar.

Afspraak met zorgverzekeraars

De loonsverhoging leidt voor werkgevers in de huisartsenzorg tot substantieel hogere personeelskosten. In het Integraal Zorgakkoord is afgesproken dat zorgverzekeraars de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (de zogeheten OVA) volledig en zonder korting doorvertalen in de prijzen en contracten met zorgaanbieders. De NZa heeft de OVA reeds verwerkt in de tarieven vanaf januari 2023. Zie daarvoor de eerdere berichtgeving over de tarieven 2023.

Lees meer

Alles over de cao’s vind je in ons thema.

Nieuws

Salarisverhoging, verruiming van de vergoeding woon-werkverkeer en de introductie van een PLB-regeling. Dit en meer is afgesproken in het onderhandelaarsakkoord

Personeel in de huisartsenzorg krijgt conform de cao-afspraken een verhoging van de salarissen per 1 januari 2023 met 4,35%. Daarnaast

Download nu de nieuwe handleiding Functiewaardering Huisartsenzorg (FWHZ) 2023 en de nieuwe salaristabellen. In deze versie staan alle wijzigingen, waaronder