Spring naar content

Advies voor ANW-diensten hidha’s

Het actieplan ANW en de leidraad worden zo snel mogelijk geïmplementeerd. LHV en LAD hebben overleg over wat dit gaat betekenen voor de hidha. Het advies aan de hidha is om voorlopig nog geen overeenkomsten met huisartsenposten aan te gaan. In dit bericht leggen we dit advies verder uit.

Op 29 november jl. heeft de Landelijke Ledenvergadering van de LHV een positief besluit genomen over het ‘Actieplan Werkdruk in de ANW’. Een belangrijk uitgangspunt in dit plan is dat alle huisartsen (praktijkhoudend, waarnemend en in loondienst) worden gestimuleerd om zich aan te sluiten bij een huisartsenpost. Daardoor kunnen de diensten evenwichtiger worden verdeeld over de beroepsgroep. Wat het plan betekent voor hidha’s en voor de Cao hidha, moest nog verder worden uitgewerkt. Met de LAD zijn vier mogelijke opties verkend:

  1. We laten het zoals het nu is. De huisarts-werkgever is aangesloten bij de huisartsenpost en vult samen en in overleg met de Hidha een bepaald aantal diensten in. De hoeveelheid diensten en de criteria die daarbij een rol spelen hangen af van het door de betreffende huisartsenpost en de aangesloten huisartsen gekozen verdeelsysteem.
  2. Een variant hierop is dat de Hidha een eigen aansluitovereenkomst sluit met de huisartsenpost, maar dat de uitbetalingen, verzekeringen e.d. gewoon via de huisarts-werkgever blijven lopen. Voordeel van deze variant is dat de Hidha dezelfde rechten en plichten krijgt als de andere aangesloten huisartsen (zoals inspraak in het beleid van de huisartsenpost, toegang tot het roostersysteem e.d.) en dat het past bij het bovenbeschreven uitgangspunt van het ANW-actieplan.
  3. Er komt een knip in de arbeidsovereenkomst, waarbij de Hidha een overeenkomst met de huisarts-werkgever heeft voor doordeweeks overdag en vervolgens voor de ANW-zorg als zzp-er een overeenkomst sluit met de huisartsenpost.
  4. Er komt een knip in de arbeidsovereenkomst, waarbij de Hidha een overeenkomst met de huisarts-werkgever heeft voor doordeweeks overdag en vervolgens voor de ANW-zorg in loondienst gaat bij de post.

Conclusies

Mede na overleg met een arbeidsjurist en met InEen zijn we tot de conclusie gekomen dat de eerste optie gedurende de looptijd (t/m 30 april 2024) van de huidige cao het meest realistisch is.

Vervolgafspraken

In de komende weken wordt een besluit genomen of we inderdaad eerst optie 1 kiezen en vervolgens in de cao vanaf 1 mei 2024 optie 2 gaan uitwerken.

Nieuwe, gedifferentieerde ANW-uurtarieven voor hidha

LHV en de LAD overleggen momenteel over de nieuwe, gedifferentieerde ANW-uurtarieven. Huisartsenposten mogen deze gaan uitbetalen na overeenkomst met de zorgverzekeraar over de implementatie van het ANW-actieplan. Wat dan de nieuwe ANW-vergoedingen voor hidha’s gaan worden, wordt later bekendgemaakt.

Lees meer

Alles over ANW vind je in ons thema.

Nieuws

Er waren eind vorig jaar veel vragen van waarnemers over de aansluitovereenkomst met de HAP. Cruciale vraag was of een

Als LHV kunnen we ons niet vinden in de plannen van minister Kuipers voor vergaande centralisering van de acute zorg.

Dat is de slogan van de publiekscampagne om patiënten te informeren wanneer ze welke acute zorg moeten raadplegen. En wanneer